Loading...

Testovi za vodu

Filtriraj proizvode

Prikaz 1–12 od 27 rezultata

View :
 • Testovi za vodu

  Alkalinity KH Test Pro

  1.300,00 рсд

  Aquaforest TestPro KH je set za brzu procenu tvrdoće vode, odnosno koncentracije
  karbonata i bikarbonata. Da bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog
  akvarijuma, alkalitet vode treba da je u granicama između 6.5-7.5 dKH za
  akvarijume sa niskim nivoima nutrijenata (ULNS). Više koncentracije su
  dozvoljene u akvarijumima sa višim koncentracijama nutrijenata. Set sadrži
  dovoljno reagenasa za 78 – 100 merenja.
  Sadržaj paketa:

  Reagens A-KH – 10 ml bočica
  Reagens B-KH – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Referentni rastvor – 15 ml
  Setifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Calcium Test Pro

  1.950,00 рсд

  Aquaforest TestPro Ca je set za brzo određivanje koncentracije kalcijuma u
  morskim akvarijumima, rečnim akvarijumima, rezervoarima i ribnjacima. Da bi se
  obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog akvarijuma, nivo kalcijuma treba da
  se kreće u opsegu od 380-460 mg/l (ppm). Set sadrži količinu reagensa dovoljnu za
  55 – 65 merenja koncentracije kalcijuma.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A – Ca rezervoar
  Reagens B-Ca – 3 x 10 ml bočica
  Reagens C-Ca – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Dennerle Aquatics-water test 6in1

  2.420,00 рсд

  Test meri sledece parametre:

  • pH Test
  • KH-Test
  • GH-Test
  • NO2-Test
  • NO3-Test
  • CL2-Test
 • Testovi za vodu

  Easy Life 6 u 1 test Strips

  1.640,00 рсд

  Brze i pouzdane test trakice Easy Life 5 in 1 TEST STRIPS za slatkovodne akvarijume i pond sisteme. 1. KORAK: Izvadite jednu test traku iz bočice i odmah nakon toga hermetički zatvorite bočicu tako što ćete čvrsto zatvoriti poklopac. Izbjegavajte direktan kontakt prstiju sa zonom uzorka na traci (obojene zone uzorka reaguju)! 2. KORAK: Držite test traku 2 sekunde u vodi, bez pomicanja. Izvadite test traku iz vode i protresite je jednom čvrstim pokretom kako biste uklonili suvišnu vodu. 3. KORAK: Zatim sačekajte 25 sekundi i usporedite vrednost pH (1), KH/TAC (2) i GH/TH (3) po ovom redosledu pomoću skale boja na bočici. Uporedite boje za nitrit (4) i nitrat (5) nakon 1 minute. Prelazna boja zone uzorka na upotrebljenoj test traci u odnosu na skalu boja na bočici ukazuje na međuvrednost. Stvarna vrednost izmerenog parametra se u tom slučaju može prilično dobro proceniti na osnovu intenziteta boje na uzorku. Čuvati bočicu sa uputstvom za upotrebu u originalnom pakovanju na sobnoj temperaturi i suvom mestu. Nakon upotrebe bočicu hermetički zatvorite. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ili na temperaturama iznad 32 °C / 90 °F. Držati izvan dosega dece i kućnih ljubimaca.

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Magnesium Test Pro

  1.950,00 рсд

  Aquaforest TestPro Magnesium je set za brzo merenje koncentracije magnezijuma
  u vodi morskih akvarijuma. Magnezijum ima važnu ulogu u mnogim biološkim
  procesima, na primer u izgradnji kalcijum – karbonatnog skeleta tvrdih korala.
  Svojim specifičnim hemijskim svojstvima, magnezijum utiče na puferski kapacitet
  morske vode, a ujedno sprečava i taloženje kalcijum – karbonata na površinu
  opreme u akvarijumu. Adekvatan nivo magnezijuma je naophodan za održavanje
  adekvatnih nivoa kalcijuma i alkaliteta morske vode u akvarijumu. Koncentraciju
  magnezijuma je potrebno redovno meriti, zajedno sa drugim važnim parametrima
  poput koncentracije kalcijuma i alkalnosti vode. Koncentracija magnezijuma u
  prirodnoj morskoj vodi se kreće u opsegu 1260-1500 mg/l (ppm). Set sadrži
  dovoljne konecntracije reagenasa za izvođenje 55 – 60 merenja koncentracije
  magnezijuma.
  Sadržaj paketa
  Reagens A-Mg – 2 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens B-Mg – 1 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens C-Mg – 1 x rezervoar
  Reagens D-Mg – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  MultiTest™ Phosphate

  2.150,00 рсд

  MultiTest™ Phosphate meri neorganska jedinjenja fosfata cak do 0.05 mg/l kako za slatkovodne tako i za morske akvarijume. Pri merenju fosfata kod slatkovodnih akvarijuma koncetracija istog ce biti veca nego sto test moze da pokaze pa je razblazivanje sa destilovanom vodom potrebno. Sa jednim pakovanjem mozete uraditi 75 merenja.

 • Testovi za vodu

  NO3 Test Pro

  2.160,00 рсд

  AF Nitrate TestPro je set za brzo merenje nitrata u vodi morskih akvarijuma.
  Nitrati prisutni u vodi su krajnji produkt biološke filtracije. Visoke koncentracije
  nitrata uzrokuju bujanje nepoželjnih algi. Koncentracija nitrata treba da se kreće u
  opsegu od 2-5 mg/l (ppm). Set sadrži dovoljno reagensa za izvođenje 40 merenja
  koncentracije nitrata.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A-NO3 rezervoar
  Reagens B-NO3 bočica
  1 test bočica sa zatvaračem
  Špric – 1 ml
  Špric – 2 ml
  Kašika za doziranje
  Uputsvo za upotrebu

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Salifert Amonijak(Nh3) test

  1.600,00 рсд

  Test na amonijak
  Amonijak i amonijum jon se lako pretvaraju i nitrite, potom u nitrate i gasoviti
  azot.
  Ukoliko se ovo pretvaranje ne dešava, to znači da se ili biološki procesi u
  akvarijumu ne odvijaju prirodno i normalno ili akvarijum nije cikliran ispravno.
  Salifert test na amonijak je prilično jednostavan i meri ukupnu količinu toksičnog
  amonijaka i amonijum jona, za svega nekoliko minuta.
  Set ima kapacitet za otprilike 50 merenja i sposobnost da lako detektuje i 0.5 ppm
  ukupnih jedinjenja amonijaka.

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Salifert Kalcijum (Ca) Test

  1.950,00 рсд

  Merenje i dodavanje kalcijuma
  Kalcijum je jedan od glavnih gradivnih elemenata koralinih algi, osnovni sastojak
  skeleta tvrdih korala i skeletnih izdanaka mekih korala. Kalcijum, takođe, ima
  ulogu u mnogim biološkim funkcijama.

  Vrlo često nedovoljne koncentracije kalcijuma u akvarijumskoj vodi usporavaju ili
  zaustavljaju normalan rast korala i koralinih algi.
  Prirodna morska voda sadrži od 400 do 450 mg / L kalcijuma. Ovoj vrednosti treba
  težiti i pri podešavanju vode u morskom akvarijumu. Za postizanje stabilnih uslova
  za život u morskom akvarijumu, koncentracije kalcijuma ne bi trebalo da variraju
  više od 15 mg / L. To ujedno znači da bi test za nivo kalcijuma trebalo da može da
  detektuje tolika odstupanja.
  U zdravom akvarijumu, rast i razmnožavanje korala, korisnih koralinih algi i
  drugih organizama, vodi padu koncentracije kalcijuma u vodi. S obzirom na
  važnost kalcijuma, potrebno je pravovremeno korigovanje sniženih koncentracija.
  U te svrhe, neophodni su adekvatan dodatak kalcijuma i precizan set za merenje
  koncentracija kalcijuma.
  “Salifert” test za kalcijum je sposoban da detektuje fluktuacije od 10 mg / L
  kalcijuma. Promena boje na testu je jasna i olakšava detekciju malih, ali značajnih
  odstupanja u koncentraciji kalcijuma. “Salifert” je jedini proizvođač koji zaista
  obezbeđuje tačnost i preciznost merenja koje navodi u opisu proizvoda.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 – 100 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Magnezijum (Mg) Test

  1.950,00 рсд

  Merenje magnezijuma
  Magnezijum se u prirodnoj slanoj vodi nalazi u relativno visokoj koncentraciji
  (1300 – 1400 mg/L). Magnezijum je esencijalni deo hlorofila, koji je neophodan za
  fotosintezu. Bez fotosinteze, biljk, alge i korali, koji se nalaze u većini akvarijuma,
  ne bi mogli opstati.
  Magnezijum ima još jednu važnu ulogu, s obzirom da obezbeđuje optimalan odnos
  koncentracije kalcijuma i alkaliteta ili tvrdoće vode. Objašnjenje je sledeće. Naime,
  Kalcijum sa karbonatom ili bikarbonatom gradi nerastvorljivi kalcijum-karbonat.
  Kalcijum-karbonat je izuzetno važan za izgradnju skeletal korala i koralinih algi,
  ali bi trebalo da nastaje kao product bioloških procesa. Stoga, stvaranje kalcijum-
  karbonata hemijskim procesima bi trebalo da se izbegne.
  Čak i bez uticaja bioloških procesa, kalcijum-karbonat bi se neizbežno stvarao
  različitim hemijskim reakcijama, čime bi se remetila koncentracija kalcijuma i
  alkalitet, odnosno tvrdoća vode. Zapravo, taj process bi snizio koncentracije još
  mnogih elemenata u tragovima.

  Magnezijum usporava ovaj negativan proces. Što je niža koncentracija
  magnezijuma, intenzivnije se odvija ovaj proces i snižavaju se koncentracija
  kalcijuma i alkalitet vode.
  Održavanje adekvatne koncentracije magnezijuma je, stoga, izuzetno važno i
  indirektno je zaslužno za normalan rast korala i koralinih algi, obezbeđivanjem
  optimalnog odnosa koncentracije kalcijuma i alkaliteta vode.
  Koncentraciju magnezijuma snižavaju alge, prekomerna upotreba rastvora
  kalcijum-hidroksida (Kalkwasser) i znatno odstupanje od prirodne koncentracije
  kalcijuma, alkaliteta i pH vednosti.
  Postoje, takođe, izvesne vrste soli za akvarijume na tržištu, koje sadrže kritično
  niske koncentracije magnezijuma. Upotreba takvih soli stvoriće dugotrajni problem
  sa nivoima kalcijuma i tvrdoćom vode.
  Imajući sve prethodno na umu, precizno merenje koncentracije magnezijuma i
  primena mera za korigovanje koncentracija magnezijuma su krajnje opravdani.
  Suplementi magnezijuma treba da budu takvi da ne remete ravnotežu jona u vodi.
  Osim toga, mnoge soli koje sadrže magnezijum, sadrže i amonijak u dovoljnoj
  količini da poremeti normalne biološke procese. Stoga je potrebno primenjivati soli
  sa visokim procentom magnezijuma.
  Magnezijum je element čija je važnost dugo zanemarivana. Sadržaj magnezijuma u
  mnogim akvarijumima se pokazuje nedovoljnim nakon merenja. Korigovanje
  koncentracije je neophodno za postizanje stabilnog reef sistema.

  Salifert test za magnezijum je prilično jednostavan za upotrebu i dovoljno
  specifičan, tako da koncentracije kalcijuma i stroncijuma ne utiču na dobijeni
  rezultat. Meri u dovoljno malim podeocima od 30 mg / L, uz oštru promenu boje.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 merenja.

 • Testovi za vodu

  Seachem Amonia Alert

  1.650,00 рсд

  Amonia Alert®
  Seachem senzorska tehnologija
  Kontinuirano otkriva i prati slobodan amonijak
  Nisu potrebni kompleti za testiranje, hemikalije ili procedure; samo stalna očitavanja
  Traje više od godinu dana
  Morske i slatkovodne
  Ammonia Alert® je inovativni uređaj u boji za kontinuirano otkrivanje i praćenje amonijaka bez toksičnosti. Senzor se reverzibilno menja od žute do zelene do plave, u odnosu na koncentraciju amonijaka. Nisu potrebni kompleti za testiranje, hemikalije ili procedure. Uređaj detektuje manje od 0,05 mg/L (ppm) slobodnog amonijaka i upozorava vas na ubicu broj 1 pre bilo kakvog znaka stresa. Traje više od godinu dana. Ovaj proizvod se ne preporučuje za upotrebu sa kiselim pH. Upotreba u moru ili slatkoj vodi.

  U nedostatku slobodnog amonijaka jedinica će poprimiti žutu ili bledu žuto-zelenu boju. Normalno je da suvi senzor ima zelenkastu nijansu. Može proći i do nekoliko dana da se suvi senzor uravnoteži sa vodom. Nije potrebno uzorkovanje vode, hemikalija ili procedure ispitivanja. Prisustvo slobodnog amonijaka se može detektovati kontinuirano sa vremenom odgovora od oko 15 minuta. Reakcija na smanjenje amonijaka je sporija, potrebno je oko 4 sata da pređe sa TOKSIČNO na BEZBEDNO nakon uklanjanja amonijaka.
  Ammonia Alert® traje preko 9 puta duže od konkurentskih proizvoda.
  Ammonia Alert® je takođe skoro upola manji od konkurentskih proizvoda. Mali je, jasan i nenametljiv, tako da neće umanjiti pogled na vaš akvarijum.
  Samo 0,02 mg/L slobodnog amonijaka će proizvesti zelenkastu nijansu na površini detektora. Ovo odgovara ukupnom amonijaku (i jonizovanom i slobodnom amonijaku) od 0,25 mg/L u morskoj vodi pri pH 8,3. U slatkoj vodi sa pH 7,0, ovo odgovara 3,6 mg/L ukupnog amonijaka.

  Slobodni amonijak je mnogo toksičniji od jonizovanog amonijaka. Kao slobodni amonijak, boja ALERT odgovara oko 0,05 mg/L, ALARM na oko 0,2 mg/L, a TOKSIC na oko 0,5 mg/L. Davanje promene vode treba uzeti u obzir za bilo koju indikaciju osim BEZBEDNO. Koncentracija ALERT se toleriše 3-5 dana, ALARM 1-3 dana, a TOKSIC je brzo štetna i zahteva hitnu pažnju. Za hitno uklanjanje amonijaka, tretirajte sa AmGuard™. 

  Odrzavanje
  Nije potrebna nikakva briga osim uklanjanja algi čistim, mekim materijalom. Izbegavajte dodirivanje senzora prstima, jer ulja kože mogu da ga oštete. Nemojte koristiti izbeljivač, sapun, deterdžente ili tvrde predmete za čišćenje senzora. Neki lekovi za bojenje mogu promeniti boju senzora. Osetljivost se poboljšava sa godinama, pod uslovom da se jedinica ne osuši, međutim, sušenje ne utiče trajno na jedinicu. Za maksimalnu osetljivost, jedinicu treba čitati pod prirodnim dnevnim svetlom ili simulacijom dnevne svetlosti. Crveno pojačano svetlo minimizira zelene i plave nijanse, smanjujući prividnu osetljivost jedinice. Reakcija jedinice se može proveriti tako što ćete je kratko držati iznad otvora boce amonijaka: boja bi trebalo da se brzo razvije. 

 • Testovi za vodu

  Seachem MultiTest™ Nitrite/Nitrate

  2.150,00 рсд

  MultiTest™ Nitrite/Nitrate precizno meri nitrite do 0.1 mg/l i nitrate do 0.2/l za slatkovodne i morske akvarijume. Sa jednim pakovanjem mozete uraditi 75 merenja.

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist