Loading...

Testovi za vodu

Filtriraj proizvode

Prikaz 1–12 od 23 rezultata

View :
 • Testovi za vodu

  Alkalinity Test Pro

  1.190,00 дин.

  Aquaforest TestPro KH je set za brzu procenu tvrdoće vode, odnosno koncentracije
  karbonata i bikarbonata. Da bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog
  akvarijuma, alkalitet vode treba da je u granicama između 6.5-7.5 dKH za
  akvarijume sa niskim nivoima nutrijenata (ULNS). Više koncentracije su
  dozvoljene u akvarijumima sa višim koncentracijama nutrijenata. Set sadrži
  dovoljno reagenasa za 78 – 100 merenja.
  Sadržaj paketa:

  Reagens A-KH – 10 ml bočica
  Reagens B-KH – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Referentni rastvor – 15 ml
  Setifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  AquaHomeTest PO4: test za merenje vrednosti fosfata u morskom akvarijumu

  5.190,00 дин.

  Fosfat-test proizvođača Fauna Marin je visokoprecizan test za merenje
  koncentracije fosfata u akvarijumskoj vodi, koji može precizno da detektuje
  koncentraciju fosfata čak i pri vrlo niskim koncentracijama između 0.01 i 1 mg / L,
  uz jasno očitavanje rezultata.
  Karakteristike:
   Opseg merenja: 0.01 – 1.0 mg/l
   Preciznost: 0.02 mg/l
   Detektuje koncentraciju fosfata precizno uz pomoć kolorne komparativne
  skale
   Pakovanje uključuje i standard za proveru ispravnosti testa
   Kapacitet: oko 50 merenja

  AquaHomeTest PO4: Phosphate-Test for seawater-aquarium

 • Testovi za vodu

  Calcium Test Pro

  1.800,00 дин.

  Aquaforest TestPro Ca je set za brzo određivanje koncentracije kalcijuma u
  morskim akvarijumima, rečnim akvarijumima, rezervoarima i ribnjacima. Da bi se
  obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog akvarijuma, nivo kalcijuma treba da
  se kreće u opsegu od 380-460 mg/l (ppm). Set sadrži količinu reagensa dovoljnu za
  55 – 65 merenja koncentracije kalcijuma.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A – Ca rezervoar
  Reagens B-Ca – 3 x 10 ml bočica
  Reagens C-Ca – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Easy Life 6 u 1 test Strips

  1.640,00 дин.

  Brze i pouzdane test trakice Easy Life 5 in 1 TEST STRIPS za slatkovodne akvarijume i pond sisteme. 1. KORAK: Izvadite jednu test traku iz bočice i odmah nakon toga hermetički zatvorite bočicu tako što ćete čvrsto zatvoriti poklopac. Izbjegavajte direktan kontakt prstiju sa zonom uzorka na traci (obojene zone uzorka reaguju)! 2. KORAK: Držite test traku 2 sekunde u vodi, bez pomicanja. Izvadite test traku iz vode i protresite je jednom čvrstim pokretom kako biste uklonili suvišnu vodu. 3. KORAK: Zatim sačekajte 25 sekundi i usporedite vrednost pH (1), KH/TAC (2) i GH/TH (3) po ovom redosledu pomoću skale boja na bočici. Uporedite boje za nitrit (4) i nitrat (5) nakon 1 minute. Prelazna boja zone uzorka na upotrebljenoj test traci u odnosu na skalu boja na bočici ukazuje na međuvrednost. Stvarna vrednost izmerenog parametra se u tom slučaju može prilično dobro proceniti na osnovu intenziteta boje na uzorku. Čuvati bočicu sa uputstvom za upotrebu u originalnom pakovanju na sobnoj temperaturi i suvom mestu. Nakon upotrebe bočicu hermetički zatvorite. Ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti ili na temperaturama iznad 32 °C / 90 °F. Držati izvan dosega dece i kućnih ljubimaca.

 • Testovi za vodu

  Magnesium Test Pro

  1.800,00 дин.

  Aquaforest TestPro Magnesium je set za brzo merenje koncentracije magnezijuma
  u vodi morskih akvarijuma. Magnezijum ima važnu ulogu u mnogim biološkim
  procesima, na primer u izgradnji kalcijum – karbonatnog skeleta tvrdih korala.
  Svojim specifičnim hemijskim svojstvima, magnezijum utiče na puferski kapacitet
  morske vode, a ujedno sprečava i taloženje kalcijum – karbonata na površinu
  opreme u akvarijumu. Adekvatan nivo magnezijuma je naophodan za održavanje
  adekvatnih nivoa kalcijuma i alkaliteta morske vode u akvarijumu. Koncentraciju
  magnezijuma je potrebno redovno meriti, zajedno sa drugim važnim parametrima
  poput koncentracije kalcijuma i alkalnosti vode. Koncentracija magnezijuma u
  prirodnoj morskoj vodi se kreće u opsegu 1260-1500 mg/l (ppm). Set sadrži
  dovoljne konecntracije reagenasa za izvođenje 55 – 60 merenja koncentracije
  magnezijuma.
  Sadržaj paketa
  Reagens A-Mg – 2 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens B-Mg – 1 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens C-Mg – 1 x rezervoar
  Reagens D-Mg – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  NO3 Test Pro

  2.160,00 дин.

  AF Nitrate TestPro je set za brzo merenje nitrata u vodi morskih akvarijuma.
  Nitrati prisutni u vodi su krajnji produkt biološke filtracije. Visoke koncentracije
  nitrata uzrokuju bujanje nepoželjnih algi. Koncentracija nitrata treba da se kreće u
  opsegu od 2-5 mg/l (ppm). Set sadrži dovoljno reagensa za izvođenje 40 merenja
  koncentracije nitrata.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A-NO3 rezervoar
  Reagens B-NO3 bočica
  1 test bočica sa zatvaračem
  Špric – 1 ml
  Špric – 2 ml
  Kašika za doziranje
  Uputsvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Salifert Amonijak(Nh3) test

  1.680,00 дин.

  Test na amonijak
  Amonijak i amonijum jon se lako pretvaraju i nitrite, potom u nitrate i gasoviti
  azot.
  Ukoliko se ovo pretvaranje ne dešava, to znači da se ili biološki procesi u
  akvarijumu ne odvijaju prirodno i normalno ili akvarijum nije cikliran ispravno.
  Salifert test na amonijak je prilično jednostavan i meri ukupnu količinu toksičnog
  amonijaka i amonijum jona, za svega nekoliko minuta.
  Set ima kapacitet za otprilike 50 merenja i sposobnost da lako detektuje i 0.5 ppm
  ukupnih jedinjenja amonijaka.

 • Testovi za vodu

  Salifert Kalcijum (Ca) Test

  1.680,00 дин.

  Merenje i dodavanje kalcijuma
  Kalcijum je jedan od glavnih gradivnih elemenata koralinih algi, osnovni sastojak
  skeleta tvrdih korala i skeletnih izdanaka mekih korala. Kalcijum, takođe, ima
  ulogu u mnogim biološkim funkcijama.

  Vrlo često nedovoljne koncentracije kalcijuma u akvarijumskoj vodi usporavaju ili
  zaustavljaju normalan rast korala i koralinih algi.
  Prirodna morska voda sadrži od 400 do 450 mg / L kalcijuma. Ovoj vrednosti treba
  težiti i pri podešavanju vode u morskom akvarijumu. Za postizanje stabilnih uslova
  za život u morskom akvarijumu, koncentracije kalcijuma ne bi trebalo da variraju
  više od 15 mg / L. To ujedno znači da bi test za nivo kalcijuma trebalo da može da
  detektuje tolika odstupanja.
  U zdravom akvarijumu, rast i razmnožavanje korala, korisnih koralinih algi i
  drugih organizama, vodi padu koncentracije kalcijuma u vodi. S obzirom na
  važnost kalcijuma, potrebno je pravovremeno korigovanje sniženih koncentracija.
  U te svrhe, neophodni su adekvatan dodatak kalcijuma i precizan set za merenje
  koncentracija kalcijuma.
  “Salifert” test za kalcijum je sposoban da detektuje fluktuacije od 10 mg / L
  kalcijuma. Promena boje na testu je jasna i olakšava detekciju malih, ali značajnih
  odstupanja u koncentraciji kalcijuma. “Salifert” je jedini proizvođač koji zaista
  obezbeđuje tačnost i preciznost merenja koje navodi u opisu proizvoda.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 – 100 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Magnezijum (Mg) Test

  1.680,00 дин.

  Merenje magnezijuma
  Magnezijum se u prirodnoj slanoj vodi nalazi u relativno visokoj koncentraciji
  (1300 – 1400 mg/L). Magnezijum je esencijalni deo hlorofila, koji je neophodan za
  fotosintezu. Bez fotosinteze, biljk, alge i korali, koji se nalaze u većini akvarijuma,
  ne bi mogli opstati.
  Magnezijum ima još jednu važnu ulogu, s obzirom da obezbeđuje optimalan odnos
  koncentracije kalcijuma i alkaliteta ili tvrdoće vode. Objašnjenje je sledeće. Naime,
  Kalcijum sa karbonatom ili bikarbonatom gradi nerastvorljivi kalcijum-karbonat.
  Kalcijum-karbonat je izuzetno važan za izgradnju skeletal korala i koralinih algi,
  ali bi trebalo da nastaje kao product bioloških procesa. Stoga, stvaranje kalcijum-
  karbonata hemijskim procesima bi trebalo da se izbegne.
  Čak i bez uticaja bioloških procesa, kalcijum-karbonat bi se neizbežno stvarao
  različitim hemijskim reakcijama, čime bi se remetila koncentracija kalcijuma i
  alkalitet, odnosno tvrdoća vode. Zapravo, taj process bi snizio koncentracije još
  mnogih elemenata u tragovima.

  Magnezijum usporava ovaj negativan proces. Što je niža koncentracija
  magnezijuma, intenzivnije se odvija ovaj proces i snižavaju se koncentracija
  kalcijuma i alkalitet vode.
  Održavanje adekvatne koncentracije magnezijuma je, stoga, izuzetno važno i
  indirektno je zaslužno za normalan rast korala i koralinih algi, obezbeđivanjem
  optimalnog odnosa koncentracije kalcijuma i alkaliteta vode.
  Koncentraciju magnezijuma snižavaju alge, prekomerna upotreba rastvora
  kalcijum-hidroksida (Kalkwasser) i znatno odstupanje od prirodne koncentracije
  kalcijuma, alkaliteta i pH vednosti.
  Postoje, takođe, izvesne vrste soli za akvarijume na tržištu, koje sadrže kritično
  niske koncentracije magnezijuma. Upotreba takvih soli stvoriće dugotrajni problem
  sa nivoima kalcijuma i tvrdoćom vode.
  Imajući sve prethodno na umu, precizno merenje koncentracije magnezijuma i
  primena mera za korigovanje koncentracija magnezijuma su krajnje opravdani.
  Suplementi magnezijuma treba da budu takvi da ne remete ravnotežu jona u vodi.
  Osim toga, mnoge soli koje sadrže magnezijum, sadrže i amonijak u dovoljnoj
  količini da poremeti normalne biološke procese. Stoga je potrebno primenjivati soli
  sa visokim procentom magnezijuma.
  Magnezijum je element čija je važnost dugo zanemarivana. Sadržaj magnezijuma u
  mnogim akvarijumima se pokazuje nedovoljnim nakon merenja. Korigovanje
  koncentracije je neophodno za postizanje stabilnog reef sistema.

  Salifert test za magnezijum je prilično jednostavan za upotrebu i dovoljno
  specifičan, tako da koncentracije kalcijuma i stroncijuma ne utiču na dobijeni
  rezultat. Meri u dovoljno malim podeocima od 30 mg / L, uz oštru promenu boje.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 merenja.

 • CO2 tester (drop checker)

  Sera CO2 test

  1.250,00 дин.

  Od svih nutrijenata potrebnih biljkama, ugljen-dioksid je možda i najteže održati u optimalnim granicama. Ukoliko ga nema dovoljno, bilje nece biti u mogućnosti da iskoristi ostale hranjive materije, dok suviše visok nivo može ugroziti životinjski svet. Oscilacije u količini CO2 često su uzrok rasta neželjenih algi. Set sadrži akrilni drop checker i 15ml reagensa, dovoljnog za 90 punjenja.

 • Testovi za vodu

  Sera GH test

  650,00 дин.

  Jednostavan titracioni test za određivanje ukupne tvrdoće vode (kalcijumova i magnezijumova tvrdoća, doprinos ostalih 2+ jona je uglavnom zanemariv). U 5ml uzorka vode iz akvarijuma dodaje se reagens do promene boje iz crvene u zelenu. Sadrži dovoljno reagensa za merenje 420 stepeni tvrdoće. GH se može povećati upotrebom Sera Mineral Salt.

 • Testovi za vodu

  Sera KH test

  630,00 дин.

  Brz i lak način za merenje karbonatne tvrdoće. Jednostavan titracioni test za određivanje KH vrednosti. Za neke organizme KH vrednost je veoma bitna, naročito za mrest i razvoj ikre pojedinih ribljih vrsta. KH vrednost blisko je povezana sa pH vrednošću. Uzorku vode od 5ml dodaje se reagens do promene plave boje u žutu. Broj dodatih kapi predstavlja KH vrednost. KH se može promeniti upotrebom Sera KH/pH +-preparata, Sera Super Peat-om, ili zamenom vode. Sadrži reagensa za 390 stepeni karbonatne tvrdoće.