Loading...

Testovi za vodu

Filtriraj proizvode

Prikaz 25–28 od 28 rezultata

View :
 • Testovi za vodu

  Tetra test KH

  630,00 рсд

  Tetratest KH pouzdano i precizno meri količinu karbonata, odnosno bikarbonata u vodi. Dok većini riba odgovaraju parametri vode koji su u dosta širokom rasponu, pojedine vrste su veoma osetljive ukoliko se čuvaju u vodi koja se svojom KH vrednošću razlikuje od potrebnih vrednosti. Za uspešan mrest mnogih vrsta i razvoj ikre potrebno je prilagoditi KH vrednost, jer su ikra i mlađ mnogo osetljiviji od odraslih riba. KH vrednost blisko je povezana sa pH vrednosću. Biološki procesi u akvarijumu snižavaju KH i pH i mogu dovesti do sindroma „starog akvarijuma“. Dovoljna količina karbonata u vodi bitna je za pravilan rad filtera i čini najveći deo puferskog kapaciteta vode koji sprečava nagle promene pH vrednosti i šok riba. Upotrebom dekoracije koja je potiče od lako rastvorljivog krečnjaka moguće je postići izuzetno visoke koncentracije karbonata u vodi što je štetno za većinu riba i biljaka. Tetratest KH je jednostavan titracioni test kojim se brzo određuje KH vrednost. U priloženu menzuru odmeriti 5ml vode i dodavati kap po kap reagensa, i blago promešati između dva dodavanja. Broj kapi dodatih do trenutka kada se boja promeni iz plave u žutu predstavlja KH vrednost. Za preciznije određivanje može se koristiti veća količina vode. Pogodan je za upotrebu i u morskim akvarijumima.

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Salifert Karbonati (KH)Test

  1.300,00 рсд

  Merenje alkaliteta vode u akvarijumu

   

  Sam kalcijum nije dovoljan za izgradnju skeletal korala, ni za rast koralinih
  algi. Potrebne su još neke važne supstance. Dodatni značajni gradivni
  elementi su karbonat i bikarbonat. Ove dve supstance imaju i značajan uticaj
  na održavanje pH vrednosti vode u optimalnom opsegu između 8.1 – 8.4 .
  To održavanje pH vrednosti stabilnom nazivamo puferovanje.
  Ukupna koncentracija karbonata i bikarbonata se još naziva i alkalitet ili
  tvrdoća vode. Razlika između alkaliteta i tvrdoće vode je u faktoru
  konverzije.
  Prirodna morska voda ima alkalitet od otprilike 2.7 meq / L ili 7.5 dKH, ako
  se izrazi kao vrednost tvrdoće vode.
  Za stabilan akvarijum, potrebno je da voda ima alkalitet ili tvrdoću slične
  prirodnoj morskoj vodi ili za nijansu više i da ne odstupaju od tih vrednosti
  za više od 5%. Ovo podrazumeva da bi maksimalno odstupanje trebalo da
  bude 0.14 meq / L ili 0.4 dKH.
  Stoga bi test za merenje alkaliteta vode trebalo da detektuje vrednosti manje
  od 0.14 meq / L.
  S obzirom da su karbonat i bikarbonat dve glavne komponente puferskog
  sistema akvarijumske vode, koje služe za rast korala i koralinih algi, treba ih
  dodavati da se koriguje svako snižavanje alkaliteta ili tvrdoće vode.
   
  Adekvatno podešen puferski sistem treba da dejstvuje tako da se alkalitet
  drži uravnoteženim dugoročno i da ne utiče na pH vrednost celokupnog
  sistema. Alkalitet ili trvdoću vode je potrebno održavati stabilnima što je
  više moguće, što sve zahteva primenu visokosenzitivnog i preciznog sistema
  za testiranje ovih vrednosti.
  Salifert KH / Alk test je prilično jednostavan za upotrebu. Meri u dovoljno
  malim podeocima od 0.1 meq / L ili 0.3 dKH, sa jasnom i oštrom promenom
  boje. Ovo omogućava detekciju malih, ali značajnih odstupanja od
  referentnih vrednosti.

  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 100 – 200 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Nitrat (No3) Test

  1.600,00 рсд

  Merenje nitrata
  Kada se u akvarijumu nalaze zone u kojima nema dovoljno kiseonika
  (prelazak na anaerobni metabolizam) ili kada se procesi razgradnje nitrata
  ne odvijaju adekvatno, dolazi do porasta koncentracije nitrata. Visoke
  koncentracije nitrata vode nepoželjnom rastu algi, koje remete život korala i
  okoline. Nitrat sam po sebi, takođe, usporava rast korala.

  U morskom akvarijumu koji funkcioniše ispravno, koncentracije nitrata bi
  trebalo da budu niže od 1 mg / L. Akvarijumi koji sadrže samo ribice (fish-
  only akvarijumi) uglavnom pokazuju dosta veće koncentracije nitrata.
  Većina testova za merenje koncentracije nitrata je bazirana na uzorkovanju
  određene količine nitrata, pretvaranju iste u nitrite i potom merenju
  koncentracije nitrita.
  Kao i u slučaju merenja koncentracije nitrita, prisutne koncentracije
  različitih amina mogu značajno uticati na izmerene vrednosti. Ako se to
  dogodi, izmeriće se značajno niže koncentracije od realnih.
  Mnogi testovi koji mere nivo nitrata su osetljivi na uticaj amina.
  Salifert test za merenje koncentracije nitrata nema ovaj nedostatak. Baziran
  je na specijalnim sastojcima koji omogućuju brzo i precizno merenje.
  Test pokriva opseg između vrlo niskih i vrlo visokih koncentracija nitrata
  (otprilike 0.05 – 20 mg / L za merenje koncentracije jedinjenja nitrata ili 0.2
  – 100 mg / L za merenje koncentracije jona nitrata).
  Set je predviđen za otprilike 60 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Nitrit (No2) Test

  1.150,00 рсд

  Merenje nitrita
  Nitrit je supstanca koja je toksična i za ribe i uza beskičmenjake. Zabluda je
  da nitriti nestaju nakon 3-4 nedelje cikliranja akvarijuma.

  Mana mnogih testova za merenje nitrita je nedovoljna specifičnost, pa
  prisustvo različitih amina (poput esencijalnih aminokiselina) utiče da
  izmerene vrednosti budu niže od realnih, pogotovo ako je koncentracija
  nitrita relativno niska.

  U adekvatno cikliranim akvarijumima, nitriti se pretvaraju u nitrate. Tako
  stvoren nitrat se potom pretvara u neškodljiv gasoviti azot. Ovo se dešava u
  zonama sa nedovoljno kiseonika unutar živog kamena i različitih drugih
  vrsta filter materijala.
  Pre konačnog pretvaranja u gasoviti azot, nitrat se pretvara u nitrit ponovo.
  Kada se, iz bilo kog razloga, ovaj ciklus ne dovrši, toksični nitrit će biti
  prisutan u znatnim koncentracijama i lako ga je detektovati testovima, koji
  ne reaguju na prisustvo amina. Testovi osetljivi na prisustvo različitih
  amina, neće registrovati prisutne nivoe toksičnog nitrita.
   
  Salifertov test za merenje nitrita nema ovaj nedostatak, jer se zasniva na
  specifičnim sastojcima. Upravo ti sastojci ovog testa omogućuju razvijanje
  jasno uočljive boje nekoliko minuta nakon merenja. Razvijena boja je
  intenzivna dovoljno da se čak i prisustvo minimalnih koncentracija nitrita
  lako uočava. Ovaj test je možda i najsenzitivniji, najprecizniji i najbrži test
  za merenje nitrita dostupan na tržištu.
  Set za merenje omogućava otprilike 60 merenja.

  Nema na zalihama

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!