Loading...

Micro i Macro Elementi

Filtriraj proizvode

Prikaz 1–12 od 23 rezultata

View :
 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Calcium Mix 1KG – supplement kalcijuma za morskeakvarijume

  2.000,00 рсд

  Fauna Marin baling soli su namenjene za “light” ili klasičnu baling metodu.
  Proizvod sadrži 1000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum.
  Adekvatna količina kalcijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim
  protokom vode. Preporučena vrednost kalcijuma je 380 – 420 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:
   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode

   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Magnesium Mix 1KG – suplementacija magnezijuma u reefsistemima

  2.000,00 рсд

  Visokoprečišćena so za suplementaciju magnezijuma u reef sistemima. Proizvod
  sadrži 1000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum. Adekvatna količina
  magnezijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim protokom vode..
  Preporučena vrednost magnezijuma je 1200 – 1350 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:

   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode
   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

 • Micro i Macro Elementi

  Component 1 2 3 15l

  5.900,00 рсд

  Hemijski sastav proizvoda Component 1 2 3 je zasnovan na metodi koju je
  razvio H. Balling. Formula je unapređena u Aqua Reef laboratoriji i obogaćena
  elementima u tragovima, koji su esencijalni za dobar rast i razvoj organizama u
  morskom akvarijumu.
  Kao rezultat, nastala su tri preparata predviđena da se redovno doziraju u jednakim
  količinama. Proizvod Component 1 2 3 zadovoljava potrebe korala za
  magnezijumom i kalcijumu, ali i za drugim elementima, koji zahtevaju pažljivo
  doziranje i čije je ujednačene koncentracije teško postići.
  Doziranje: Doziranje je potrebno prilagoditi potrošnji makroelemenata i
  vrednostima parametara kvaliteta vode, poput kalcijuma, magnezijuma i KH.
  Ukoliko su jedan ili dva parametra i dalje van željenih opsega, preporučujemo dalju
  upotrebu jednakih doza svakog rastvora ovog proizvoda, uz dodavanje nekog
  suplementa (preparati kalcijuma, magnezijuma, KH Buffer), koji će iznivelisati
  problematični parametar.
  Da bi se postigla adekvatna koncentracija elemenata u tragovima u akvarijumu,
  nivoi magnezijuma i kalcijuma moraju biti unutar preporučenih opsega (Ca: 380 –
  460 ppm, Mg: 1180 – 1460 ppm)
  Za tipičan morski akvarijum sa prosečnom količinom tvrdih korala potrebno je oko
  25 ml rastvora svake komponente ovog proizvoda na 100 litara vode dnevno.
  Komponenta 1 sadrži: Ca, Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr. (Komponenta 1
  sadrži 18 000 ppm Ca. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže nivo kalcijuma za
  4,5 ppm).
  Komponenta 2 sadrži: NaHCO3, F, I. (Komponenta 2 sadrži 2 500 dkh/l. 25 ml
  rastvora u 100 litara vode podiže KH nivo za 0,65 dKH).
  Komponenta 3 sadrži: Mg, morsku so, K i B. (Komponenta 3 sadrži 3 300 ppm
  Mg. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže Mg nivo za 0,38 ppm).
  Kalcijum sadržan u Komponenti 1 vezuje karbonat iz Komponente 2 , pri čemu
  nastaje kalcijum – karbonat, jedinjenje neophodno koralima za normalan rast.
  Potom, spajanjem natrijuma i hlora nastaje natrijum – hlorid, koji se može naći u
  višku, nakon ponavljanog doziranja. U tom slučaju, so sadržana u Komponenti 3 ,
  koja u sebi nema natrijum-hlorid, vezuje taj višak natrijum-hlorida, održavajući
  tako elektrolitnu ravnotežu sastava vode.

  Ukoliko se pri doziranju ne dodaju jednake količine komponenti proizvoda, sastojci
  se ne mešaju adekvatno i izostaje pravilna Balling metoda.
  Primena: Najpre obustaviti sve druge metode doziranja kalcijuma, magnezijuma i
  korekcije alkalnosti vode u akvarijumu. Potom nekoliko dana uzastopno, u isto
  vreme, izmeriti vrednosti ovih parametara.
  Primer:
  Dan 1 dKH 9.0
  Dan 2 dKH 8.7
  Dan 3 dKH 8.4
  Dan 4 dKH 8.1
  Dan 5 dKH 7.8
  Na osnovu rezultata, vidi se da dnevna potrošnja obara alklaitet vode za 0.3.
  Upotrebom AF kalkulatora (www.aquaforest.eu/afcalcen) možete izračunati da
  doza od 44 ml ovog proizvoda podiže alkalitet za 0.3. Doziranje počnite polovinom
  ove doze. Kontinuirano merite vrednosti parametara kvaliteta vode i povećavajte
  dozu dok se vrednosti ne ustale.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Component Strong 4x75ml

  3.000,00 рсд

  Component A Strong
  Preparat sadrži koncentrat stroncijuma i barijuma. Potrebne količine stroncijuma i
  barijuma zavise od potrebnih količina magnezijuma i kalcijuma. 5 ml ovog
  preparata treba dodati u litru već pripremljenog rastvora kalcijum – hlorida.
  Preporučuje se upotreba sa Aquaforest preparatima kalcijuma.
  Zapremina: 75 ml

  Component B Strong
  Preparat sadrži koncentrovane teške metale. Potrebna količina teških metala zavisi
  od potreba za kalcijumom i magnezijumom. 5 ml preparata treba dodati u već
  pripremljen rastvor kalcijum – hlorida. Preporučuje se upotreba sa Aquaforest
  preparatima kalcijuma.
  Zapremina: 75 ml

  Component C Strong
  Preparat sadrži koncentrovane jodide i fluoride. Potrebne količine jodida i fluorida
  zavise od potreba za kalcijumom. 5 ml preparata treba dodati u litru već
  pripremljenog rastvora natrijum – bikarbonata. Preporučena je upotreba sa
  Aquaforest KH Buffer proizvodom.
  Zapremina: 75 ml

  Component K Strong
  Preparat sadrži koncentrovani kalijum. Potrebna količina kalijuma zavisi od
  potrebnih količina magnezijuma i kalcijuma. 5 ml preparata treba dodati u litru već
  pripremljenog rastvora magnezijum – hlorida i mineralne soli. Preporučena je
  upotreba sa Aquaforest Magnesium i Reef Mineral Salt proizvodima.
  Zapremina: 75 ml

 • Micro i Macro Elementi

  Kh Buffer 1200g

  1.290,00 рсд

  Rastvor za održavanje konstantnih nivoa karbonata, odnosno tvrdoće vode morskih
  akvarijuma. Precizan nivo karbonata je krucijalan za stabilizovanje pH vrednosti
  vode. Nagli pad koncentracije karbonata u akvarijumu može u potpunosti zaustaviti
  proces nitrifikacije. Preporučeni nivoi kalijum – hidrida u morskom akvarijumu su
  6,5 – 8,0 dKH.
  Doziranje: rastvoriti 80g KH Buffer rastvora u 1000 ml RODI vode.
  Dozu je najbolje odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje od strane
  korala. Pre dodavanja KH Buffer rastvora u vodu, preporučljivo je testirati vodu i
  odrediti početne nivoe parametara.
  100 ml KH Buffer rastvora podiže nivo KH u 100 litara vode za 2,6 dKH.
  Proizvod je pogodan i za povremenu upotrebu kada je jednokratno potrebno podići
  KH nivo. 10g KH Buffer preparata na 100 litara vode podiže KH nivo za oko 3,3
  dKH. Ne preporučuje se podizanje nivoa KH za više od 0,5 dKH na dan. Da bi se
  održala jonska ravnoteža, potrebno je dodati i kalcijum, magnezijum i Reef Mineral
  Salt preparat. Proizvod sadrži Na – bikarbonat.
  Držati van domašaja dece. Namenjeno isključivo upotrebi u akvarijumu. Proizvod
  nije podesan za ishranu ljudi.

 • Micro i Macro Elementi

  Kh Buffer 5kg

  3.490,00 рсд

  Rastvor za održavanje konstantnih nivoa karbonata, odnosno tvrdoće vode morskih
  akvarijuma. Precizan nivo karbonata je krucijalan za stabilizovanje pH vrednosti
  vode. Nagli pad koncentracije karbonata u akvarijumu može u potpunosti zaustaviti
  proces nitrifikacije. Preporučeni nivoi kalijum – hidrida u morskom akvarijumu su
  6,5 – 8,0 dKH.
  Doziranje: rastvoriti 80g KH Buffer rastvora u 1000 ml RODI vode.
  Dozu je najbolje odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje od strane
  korala. Pre dodavanja KH Buffer rastvora u vodu, preporučljivo je testirati vodu i
  odrediti početne nivoe parametara.
  100 ml KH Buffer rastvora podiže nivo KH u 100 litara vode za 2,6 dKH.
  Proizvod je pogodan i za povremenu upotrebu kada je jednokratno potrebno podići
  KH nivo. 10g KH Buffer preparata na 100 litara vode podiže KH nivo za oko 3,3
  dKH. Ne preporučuje se podizanje nivoa KH za više od 0,5 dKH na dan. Da bi se
  održala jonska ravnoteža, potrebno je dodati i kalcijum, magnezijum i Reef Mineral
  Salt preparat. Proizvod sadrži Na – bikarbonat.
  Držati van domašaja dece. Namenjeno isključivo upotrebi u akvarijumu. Proizvod
  nije podesan za ishranu ljudi.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Magnesium 400g

  690,00 рсд

  Sredstvo za održavanje stabilnih nivoa magnezijuma u ​​koralnim akvarijumima.
  Rastvoriti 10 g proizvoda u 1000 ml destilovane vode. Da biste održali jonsku
  ravnotežu, koristite uz proizvode Kalcijum, KH Buffer i Reef Mineral Salt
  Aquaforest.
  Preporučeni nivo magnezijuma u ​​​​koralnim akvarijumima je 1280-1380 mg / l.
  Sadrži MgCl2k6H2O.
  10 g magnezijuma u ​​100l vode povećava nivo magnezijuma za oko 12mg / l (ppm)

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Reef Mineral Salt 400g

  800,00 рсд

  Reef mineral salt proizvod je preparat namenjen održavanju konstantnih nivoa
  minerala u morskom akvarijumu. Upotreba Reef Mineral Salt proizvoda je jedan od
  najvažnijih elemenata tokom suplementacije kalcijum – hlorida i natrijum –
  bikarbonata. Izostanak suplementacije Reef Mineral Salt preparatom vodi riziku od
  štetnih deficita minerala. Dugotrajni deficit mikro i makroelemenata usporava rast
  korala i dovodi do neadekvatne, blede prebojenosti.
  Doziranje: rastvoriti 25g u 1000 ml RODI vode.
  Da bi se održala jonska ravnoteža, preporučljivo je dodati: kalcijum, KH Buffer i
  magnezijum, čije doze treba odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje
  od strane korala. Rastvor Reef Mineral soli treba dozirati istim količinama tečnosti
  kao i rastvore kalcijuma i KH Buffer preparata.
  Doziranje Reef Mineral soli nije zamena za izmene vode, koje se i dalje moraju
  raditi.
  Držati van domašaja dece. Proizvod namenjen isključivo upotrebi u akvarijumu.
  Nije podesan za upotrebu na ljudima.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Reef Mineral Salt 5000g

  3.480,00 рсд

  Reef mineral salt proizvod je preparat namenjen održavanju konstantnih nivoa
  minerala u morskom akvarijumu. Upotreba Reef Mineral Salt proizvoda je jedan od
  najvažnijih elemenata tokom suplementacije kalcijum – hlorida i natrijum –
  bikarbonata. Izostanak suplementacije Reef Mineral Salt preparatom vodi riziku od
  štetnih deficita minerala. Dugotrajni deficit mikro i makroelemenata usporava rast
  korala i dovodi do neadekvatne, blede prebojenosti.
  Doziranje: rastvoriti 25g u 1000 ml RODI vode.
  Da bi se održala jonska ravnoteža, preporučljivo je dodati: kalcijum, KH Buffer i
  magnezijum, čije doze treba odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje
  od strane korala. Rastvor Reef Mineral soli treba dozirati istim količinama tečnosti
  kao i rastvore kalcijuma i KH Buffer preparata.
  Doziranje Reef Mineral soli nije zamena za izmene vode, koje se i dalje moraju
  raditi.
  Držati van domašaja dece. Proizvod namenjen isključivo upotrebi u akvarijumu.
  Nije podesan za upotrebu na ljudima.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Reef Mineral Salt 800g

  1.200,00 рсд

  Reef mineral salt proizvod je preparat namenjen održavanju konstantnih nivoa
  minerala u morskom akvarijumu. Upotreba Reef Mineral Salt proizvoda je jedan od
  najvažnijih elemenata tokom suplementacije kalcijum – hlorida i natrijum –
  bikarbonata. Izostanak suplementacije Reef Mineral Salt preparatom vodi riziku od
  štetnih deficita minerala. Dugotrajni deficit mikro i makroelemenata usporava rast
  korala i dovodi do neadekvatne, blede prebojenosti.
  Doziranje: rastvoriti 25g u 1000 ml RODI vode.
  Da bi se održala jonska ravnoteža, preporučljivo je dodati: kalcijum, KH Buffer i
  magnezijum, čije doze treba odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje
  od strane korala. Rastvor Reef Mineral soli treba dozirati istim količinama tečnosti
  kao i rastvore kalcijuma i KH Buffer preparata.
  Doziranje Reef Mineral soli nije zamena za izmene vode, koje se i dalje moraju
  raditi.
  Držati van domašaja dece. Proizvod namenjen isključivo upotrebi u akvarijumu.
  Nije podesan za upotrebu na ljudima.

 • Micro i Macro Elementi

  Calcium 850g

  1.400,00 рсд

  Sredstvo za održavanje ujednačenih nivoa kalcijuma u ​​koralnim akvarijumima.
  Rastvoriti 50 g preparata u 1000 ml destilovane vode. Da biste održali jonsku
  ravnotežu, koristite uz proizvode KH Buffer i Reef Mineral Salt Aquaforest.
  Kalcijum se može koristiti sam ili u kombinaciji sa magnezijumom.
  Preporučeni nivo kalcijuma u koralnom akvarijumu je 400 – 440 mg / L
  10g Kalcijuma u 100l vode povećava nivo kalcijuma za oko 35 mg / l (ppm)
  100 ml rastvora kalcijuma povećava koncentraciju za oko 17,5 mg / l (ppm) u 100
  L vode. Sadrži CaCl2.

 • Micro i Macro Elementi

  Calcium 4kg

  3.590,00 рсд

  Sredstvo za održavanje ujednačenih nivoa kalcijuma u ​​koralnim akvarijumima.
  Rastvoriti 50 g preparata u 1000 ml destilovane vode. Da biste održali jonsku
  ravnotežu, koristite uz proizvode KH Buffer i Reef Mineral Salt Aquaforest.
  Kalcijum se može koristiti sam ili u kombinaciji sa magnezijumom.
  Preporučeni nivo kalcijuma u koralnom akvarijumu je 400 – 440 mg / L
  10g Kalcijuma u 100l vode povećava nivo kalcijuma za oko 35 mg / l (ppm)
  100 ml rastvora kalcijuma povećava koncentraciju za oko 17,5 mg / l (ppm) u 100
  L vode. Sadrži CaCl2.

  Nema na zalihama

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist