Loading...

Micro i Macro Elementi

Filtriraj proizvode

Prikaz 1–12 od 30 rezultata

View :
 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Calcium Mix 1KG – supplement kalcijuma za morskeakvarijume

  2.000,00 рсд

  Fauna Marin baling soli su namenjene za “light” ili klasičnu baling metodu.
  Proizvod sadrži 1000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum.
  Adekvatna količina kalcijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim
  protokom vode. Preporučena vrednost kalcijuma je 380 – 420 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:
   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode

   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Calcium Mix 4KG can – supplement kalcijuma za morskeakvarijume

  5.590,00 рсд

  Fauna Marin baling soli su namenjene za “light” ili klasičnu baling metodu.
  Proizvod sadrži 4000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum.
  Adekvatna količina kalcijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim
  protokom vode. Preporučena vrednost kalcijuma je 380 – 420 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:
   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode

   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Carbonate-Mix 1KG – suplementacija karbonata za reefsisteme

  2.000,00 рсд

  Proizvod sadrži soli koje stimulišu process kalcifikacije. Carbonate Mix proizvod
  je podesan za baling “light” metodu. Proizvod sadrži 1000 grama visokokvalitetne
  smeše za reef akvarijum.
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  Ovi standardi proizvodnje obezbeđuju konzistentnost i efikasnost Fauna Marin
  proizvoda. U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi
  pH vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:
   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode
   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere.
  Primenom baling “light” metode precizno se dodaju supstance koje nedostaju u
  akvarijumu. Fauna Marin baling metoda se sastoji od:
  – kalcijum – hlorid – dihidrata
  – magnezijum – hlorid – heksahidrata
  – natrijum – bikarbonata

  Karbonatna smeša
  Preporučeni alkalitet vode je 6.5 – 8 dkH.
  Redovno se može kontrolisati upotrebom Fauna Marin dkH testa.
  Izračunavanje pojedinačnih doza
  Kada se započinje upotreba ovog preparata, preporučena doza je 1 ml na 10-15
  litara vode. Pogodno je izračunati preporučenu dozu upotrebom Aquacalculator
  aplikacije dostupne na www.aquacalculator.com . Ovaj kalkulator će Vam
  preračunati adekvatnu dozu prilagođenu trenutnoj zapremini Vašeg akvarijuma i
  trenutnim vrednostima parametara vode.
  Preporučena šema doziranja
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma. Stoga se preporučuje da izračunate neophodnu
  dnevnu dozu i rasporedite je u nekoliko manjih doza koje će se dodavati tokom
  dana.
  Dodatne informacije
  Ukoliko procenite da akvarijumu nedostaju još neki elementi u tragovima,
  preporučljivo je koristiti Fauna Marin Color Elements preparate. Ovi preparati
  dodatno stimulišu rast i prebojenost korala.
  Uputstvo za pripremanje:
  Rastvoriti 500 grama Na-bikarbonata u 4L RO vode i potom dopuniti RO vodom
  do 5 litara.
  Nakon toga se dodaje 25 ml Ultra Trace B Health Elements rastvora – kompleks
  joda i fluora u isti sud. Čitav rastvor dobro izmešati.

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Carbonate-Mix 4KG can – suplementacija karbonata za reefsisteme

  5.790,00 рсд

  Proizvod sadrži soli koje stimulišu process kalcifikacije. Carbonate Mix proizvod
  je podesan za baling “light” metodu. Proizvod sadrži 4000 grama visokokvalitetne
  smeše za reef akvarijum.
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  Ovi standardi proizvodnje obezbeđuju konzistentnost i efikasnost Fauna Marin
  proizvoda. U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi
  pH vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:
   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode
   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere.
  Primenom baling “light” metode precizno se dodaju supstance koje nedostaju u
  akvarijumu. Fauna Marin baling metoda se sastoji od:
  – kalcijum – hlorid – dihidrata
  – magnezijum – hlorid – heksahidrata
  – natrijum – bikarbonata

  Karbonatna smeša 
  Preporučeni alkalitet vode je 6.5 – 8 dkH.
  Redovno se može kontrolisati upotrebom Fauna Marin dkH testa.
  Izračunavanje pojedinačnih doza
  Kada se započinje upotreba ovog preparata, preporučena doza je 1 ml na 10-15
  litara vode. Pogodno je izračunati preporučenu dozu upotrebom Aquacalculator
  aplikacije dostupne na www.aquacalculator.com . Ovaj kalkulator će Vam
  preračunati adekvatnu dozu prilagođenu trenutnoj zapremini Vašeg akvarijuma i
  trenutnim vrednostima parametara vode.
  Preporučena šema doziranja 
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma. Stoga se preporučuje da izračunate neophodnu
  dnevnu dozu i rasporedite je u nekoliko manjih doza koje će se dodavati tokom
  dana.
  Dodatne informacije 
  Ukoliko procenite da akvarijumu nedostaju još neki elementi u tragovima,
  preporučljivo je koristiti Fauna Marin Color Elements preparate. Ovi preparati
  dodatno stimulišu rast i prebojenost korala.
  Uputstvo za pripremanje: 
  Rastvoriti 500 grama Na-bikarbonata u 4L RO vode i potom dopuniti RO vodom
  do 5 litara.
  Nakon toga se dodaje 25 ml Ultra Trace B Health Elements rastvora – kompleks
  joda i fluora u isti sud. Čitav rastvor dobro izmešati.

  Balling Salts Carbonate-Mix 4KG can – supply

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Magnesium Mix 1KG – suplementacija magnezijuma u reefsistemima

  2.000,00 рсд

  Visokoprečišćena so za suplementaciju magnezijuma u reef sistemima. Proizvod
  sadrži 1000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum. Adekvatna količina
  magnezijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim protokom vode..
  Preporučena vrednost magnezijuma je 1200 – 1350 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:

   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode
   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

 • Micro i Macro Elementi

  Balling Salts Magnesium Mix 4KG – suplementacija magnezijuma u reefsistemima

  5.790,00 рсд

  Visokoprečišćena so za suplementaciju magnezijuma u reef sistemima. Proizvod
  sadrži 4000 grama visokokvalitetne smeše za reef akvarijum. Adekvatna količina
  magnezijuma se dodaje u deo akvarijuma sa intenzivnim protokom vode..
  Preporučena vrednost magnezijuma je 1200 – 1350 mg na litru vode.
  Optimalno je najpre dodati supplement magnezijuma, potom kalcijum in a kraju
  karbonat. Između dodavanja pojedinačnih doza praviti pauzu desetak minuta.
  Doziranje:
  Precizne doze se najbolje izračunavaju upotrebom Aquacalculator aplikacije. Na
  stranici www.aquacalculator.com dostupan je onlajn kalkulator za preračunavanje
  doza neophodnih za “light” baling metodu.
  Po želji se uz ove suplemente mogu dodavati doze kolornih elemenata, kojima se
  dodatno stimuliše rast korala i intenzitet njihove prebojenosti.
  Što se redovnije dodaje suplementacija, to su stabilnije vrednosti neophodnih
  jedinjenja u vodi akvarijuma.
  Specijalne prečišćene Fauna Marin soli
  Ove soli odgovaraju svim farmaceutskim standardima prečišćenosti i zaštićene su
  adekvatnim pakovanjem. Posebna pažnja se poklanja kontroli prisustva organskih i
  neorganskih elemenata u tragovima i nivou efikasnosti ovih soli.
  U procesu pravljenja ovih soli koriste se bioaktivni stabilizatori, puferi pH
  vrednosti i specijalno probrani minerali, koji obezbeđuju dugoročnu stabilnost
  hemijskih parametara akvarijumske vode. Elementi u tragovima dodati smeši tako
  ostaju stabilni u smeši i lako dostupni koralima za apsorbovanje.
  Upotrebom ovih soli u akvarijum se dodaju tačno oni minerali i elementi u
  tragovima koji nedostaju ili su ograničeno dostupni u drugim komercijalno
  dostupnim proizvodima. Takođe, upotreba bioaktivnih komponenti i nivo
  prečišćenosti ovih soli sprečavaju tamnjenje korala i stimulišu njihov rast i
  prebojenost.
  Fauna Marin baling soli obezbeđuju:

   veću efikasnost zbog visokog stepena prečišćenosti
   dugoročna stabilnost parametara kvaliteta vode
   kompatibilnost sa modernim morskim solima
   stabilne pH vrednosti u akvarijumu
   bioaktivne supstance neophodne za jači rast i prebojenost korala
  Fauna Marin sistem za “light” baling metodu je celovit, potpun sistem
  kompatibilan sa svim standardnim sistemima za filtraciju, bez obzira da li koristite
  zeolite sistem, uobičajeni Berliner sistem ili prirodne filtere. Primenom baling
  “light” metode dodajete u akvarijum tačno supstance koje mu nedostaju.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Component 1 2 3 15l

  5.900,00 рсд

  Hemijski sastav proizvoda Component 1 2 3 je zasnovan na metodi koju je
  razvio H. Balling. Formula je unapređena u Aqua Reef laboratoriji i obogaćena
  elementima u tragovima, koji su esencijalni za dobar rast i razvoj organizama u
  morskom akvarijumu.
  Kao rezultat, nastala su tri preparata predviđena da se redovno doziraju u jednakim
  količinama. Proizvod Component 1 2 3 zadovoljava potrebe korala za
  magnezijumom i kalcijumu, ali i za drugim elementima, koji zahtevaju pažljivo
  doziranje i čije je ujednačene koncentracije teško postići.
  Doziranje: Doziranje je potrebno prilagoditi potrošnji makroelemenata i
  vrednostima parametara kvaliteta vode, poput kalcijuma, magnezijuma i KH.
  Ukoliko su jedan ili dva parametra i dalje van željenih opsega, preporučujemo dalju
  upotrebu jednakih doza svakog rastvora ovog proizvoda, uz dodavanje nekog
  suplementa (preparati kalcijuma, magnezijuma, KH Buffer), koji će iznivelisati
  problematični parametar.
  Da bi se postigla adekvatna koncentracija elemenata u tragovima u akvarijumu,
  nivoi magnezijuma i kalcijuma moraju biti unutar preporučenih opsega (Ca: 380 –
  460 ppm, Mg: 1180 – 1460 ppm)
  Za tipičan morski akvarijum sa prosečnom količinom tvrdih korala potrebno je oko
  25 ml rastvora svake komponente ovog proizvoda na 100 litara vode dnevno.
  Komponenta 1 sadrži: Ca, Sr, Ba, Co, Mn, Cu, Fe, Zn, Ni, Cr. (Komponenta 1
  sadrži 18 000 ppm Ca. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže nivo kalcijuma za
  4,5 ppm).
  Komponenta 2 sadrži: NaHCO3, F, I. (Komponenta 2 sadrži 2 500 dkh/l. 25 ml
  rastvora u 100 litara vode podiže KH nivo za 0,65 dKH).
  Komponenta 3 sadrži: Mg, morsku so, K i B. (Komponenta 3 sadrži 3 300 ppm
  Mg. 25 ml rastvora u 100 litara vode podiže Mg nivo za 0,38 ppm).
  Kalcijum sadržan u Komponenti 1 vezuje karbonat iz Komponente 2 , pri čemu
  nastaje kalcijum – karbonat, jedinjenje neophodno koralima za normalan rast.
  Potom, spajanjem natrijuma i hlora nastaje natrijum – hlorid, koji se može naći u
  višku, nakon ponavljanog doziranja. U tom slučaju, so sadržana u Komponenti 3 ,
  koja u sebi nema natrijum-hlorid, vezuje taj višak natrijum-hlorida, održavajući
  tako elektrolitnu ravnotežu sastava vode.

  Ukoliko se pri doziranju ne dodaju jednake količine komponenti proizvoda, sastojci
  se ne mešaju adekvatno i izostaje pravilna Balling metoda.
  Primena: Najpre obustaviti sve druge metode doziranja kalcijuma, magnezijuma i
  korekcije alkalnosti vode u akvarijumu. Potom nekoliko dana uzastopno, u isto
  vreme, izmeriti vrednosti ovih parametara.
  Primer:
  Dan 1 dKH 9.0
  Dan 2 dKH 8.7
  Dan 3 dKH 8.4
  Dan 4 dKH 8.1
  Dan 5 dKH 7.8
  Na osnovu rezultata, vidi se da dnevna potrošnja obara alklaitet vode za 0.3.
  Upotrebom AF kalkulatora (www.aquaforest.eu/afcalcen) možete izračunati da
  doza od 44 ml ovog proizvoda podiže alkalitet za 0.3. Doziranje počnite polovinom
  ove doze. Kontinuirano merite vrednosti parametara kvaliteta vode i povećavajte
  dozu dok se vrednosti ne ustale.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Component Strong 4x75ml

  2.640,00 рсд

  Component A Strong
  Preparat sadrži koncentrat stroncijuma i barijuma. Potrebne količine stroncijuma i
  barijuma zavise od potrebnih količina magnezijuma i kalcijuma. 5 ml ovog
  preparata treba dodati u litru već pripremljenog rastvora kalcijum – hlorida.
  Preporučuje se upotreba sa Aquaforest preparatima kalcijuma.
  Zapremina: 75 ml

  Component B Strong
  Preparat sadrži koncentrovane teške metale. Potrebna količina teških metala zavisi
  od potreba za kalcijumom i magnezijumom. 5 ml preparata treba dodati u već
  pripremljen rastvor kalcijum – hlorida. Preporučuje se upotreba sa Aquaforest
  preparatima kalcijuma.
  Zapremina: 75 ml

  Component C Strong
  Preparat sadrži koncentrovane jodide i fluoride. Potrebne količine jodida i fluorida
  zavise od potreba za kalcijumom. 5 ml preparata treba dodati u litru već
  pripremljenog rastvora natrijum – bikarbonata. Preporučena je upotreba sa
  Aquaforest KH Buffer proizvodom.
  Zapremina: 75 ml

  Component K Strong
  Preparat sadrži koncentrovani kalijum. Potrebna količina kalijuma zavisi od
  potrebnih količina magnezijuma i kalcijuma. 5 ml preparata treba dodati u litru već
  pripremljenog rastvora magnezijum – hlorida i mineralne soli. Preporučena je
  upotreba sa Aquaforest Magnesium i Reef Mineral Salt proizvodima.
  Zapremina: 75 ml

 • Micro i Macro Elementi

  Fauna Marin Balling Trace 1 Metallic Color & Grow Effect 500ml

  2.690,00 рсд

  Mikroelementi i elementi u tragovima služe kao rastvor za stabilizaciju Baling
  Light metode i klasične metode. Dodavanjem elemenata u tragovima Baling solima
  ostvaruje je jedna od osnovnih metoda podizanja kvaliteta akvarijuma. Redovna
  upotreba ovih dodataka prevenira nastanak takozvanog Sindroma starog
  akvarijuma. U akvarijumu sa intenzivnom potrošnjom ovih elemenata se lako
  postiže ravnoteža i suplementacija po potrebi.
  Proizvod sadrži 500 ml rastvora.
  Sastojci:
  Kalijum, stroncijum, bor, selen, rubidijum, vanadijum, fluor. Sastav ovog preparata
  je zasnovan na organskim i neorganskim jedinjenjima.

  Uputstvo za pripremanje:
  Nakon sipanja rastvora u adekvatne posude, potrebno ih je dobro promućkati.
  Pažljivo pratiti uputstva za doziranje. Rastvor nije podesan za direktno sipanje u
  akvarijum.
  Za Baling Light metodu potrebno je pripremiti tri suda:
  Sud 1:
  Pomešati 2 kg smeše Kalcijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25 ml Trace 1 Metallic Color Grow Effect i 25 ml Trace 2 Metallic
  Metabolic Color Effect rastvora.
  Sud 2:
  Pomešati 2 kg smeše Magnesijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5
  litara RO vodom. Nova metoda ne zahteva Mg-sulfat.
  Sud 3:
  Pomešati 500g smeše Karbonata sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25ml Trace 3 Metallic Health Flourescent Effect rastvora.
  Uputstva za sigurnu primenu:
  Držati van domašaja dece. Proizvod nije namenjen za ishranu ljudi. Ne udisati i
  izbegavati kontakt rastvora sa kožom i očima.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Fauna Marin Balling Trace 2 Metallic Metabolic Color Effect 500ml

  2.690,00 рсд

  Mikroelementi i elementi u tragovima služe kao rastvor za stabilizaciju Baling
  Light metode i klasične metode. Dodavanjem elemenata u tragovima Baling solima
  ostvaruje je jedna od osnovnih metoda podizanja kvaliteta akvarijuma. Redovna
  upotreba ovih dodataka prevenira nastanak takozvanog Sindroma starog
  akvarijuma. U akvarijumu sa intenzivnom potrošnjom ovih elemenata se lako
  postiže ravnoteža i suplementacija po potrebi.
  Proizvod sadrži 500 ml rastvora.
  Sastojci:
  Gvožđe, mangan, bakar, nikl, cink, hrom. Sastav ovog preparata je zasnovan na
  organskim i neorganskim jedinjenjima.
  Uputstvo za pripremanje:
  Nakon sipanja rastvora u adekvatne posude, potrebno ih je dobro promućkati.
  Pažljivo pratiti uputstva za doziranje. Rastvor nije podesan za direktno sipanje u
  akvarijum.
  Za Baling Light metodu potrebno je pripremiti tri suda:
  Sud 1:
  Pomešati 2 kg smeše Kalcijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25 ml Trace 1 Metallic Color Grow Effect i 25 ml Trace 2 Metallic
  Metabolic Color Effect rastvora.
  Sud 2:
  Pomešati 2 kg smeše Magnezijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5
  litara RO vodom. Nova metoda ne zahteva Mg-sulfat.
  Sud 3:
  Pomešati 500g smeše Karbonata sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25 ml Trace 3 Metallic Health Flourescent Effect rastvora.
  Uputstva za sigurnu primenu:
  Držati van domašaja dece. Proizvod nije namenjen za ishranu ljudi. Ne udisati i
  izbegavati kontakt rastvora sa kožom i očima.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Fauna Marin Balling Trace 3 Metallic Color & Grow Effect 500ml

  2.690,00 рсд

  Mikroelementi i elementi u tragovima služe kao rastvor za stabilizaciju Baling
  Light metode i klasične metode. Dodavanjem elemenata u tragovima Baling solima
  ostvaruje je jedna od osnovnih metoda podizanja kvaliteta akvarijuma. Redovna
  upotreba ovih dodataka prevenira nastanak takozvanog Sindroma starog
  akvarijuma. U akvarijumu sa intenzivnom potrošnjom ovih elemenata se lako
  postiže ravnoteža i suplementacija po potrebi.
  Proizvod sadrži 500 ml rastvora.

  Sastojci:
  Kalijum, natrijum, fluor, jod, bro mi stabilizatori. Sastav ovog preparata je
  zasnovan na organskim i neorganskim jedinjenjima.

  Uputstvo za pripremanje:
  Nakon sipanja rastvora u adekvatne posude, potrebno ih je dobro promućkati.
  Pažljivo pratiti uputstva za doziranje. Rastvor nije podesan za direktno sipanje u
  akvarijum.
  Za Baling Light metodu potrebno je pripremiti tri suda:
  Sud 1:
  Pomešati 2 kg smeše Kalcijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25 ml Trace 1 Metallic Color Grow Effect i 25 ml Trace 2 Metallic
  Metabolic Color Effect rastvora.
  Sud 2:
  Pomešati 2 kg smeše Magnesijuma sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5
  litara RO vodom. Nova metoda ne zahteva Mg-sulfat.
  Sud 3:
  Pomešati 500g smeše Karbonata sa 4 litre RO vode. Potom dopuniti sud do 5 litara
  RO vodom.
  Dodati 25ml Trace 3 Metallic Health Flourescent Effect rastvora.
  Uputstva za sigurnu primenu:

  Držati van domašaja dece. Proizvod nije namenjen za ishranu ljudi. Ne udisati i
  izbegavati kontakt rastvora sa kožom i očima.

  Nema na zalihama

 • Micro i Macro Elementi

  Kh Buffer 1200g

  1.190,00 рсд

  Rastvor za održavanje konstantnih nivoa karbonata, odnosno tvrdoće vode morskih
  akvarijuma. Precizan nivo karbonata je krucijalan za stabilizovanje pH vrednosti
  vode. Nagli pad koncentracije karbonata u akvarijumu može u potpunosti zaustaviti
  proces nitrifikacije. Preporučeni nivoi kalijum – hidrida u morskom akvarijumu su
  6,5 – 8,0 dKH.
  Doziranje: rastvoriti 80g KH Buffer rastvora u 1000 ml RODI vode.
  Dozu je najbolje odrediti na osnovu testiranja vode i dnevne potrošnje od strane
  korala. Pre dodavanja KH Buffer rastvora u vodu, preporučljivo je testirati vodu i
  odrediti početne nivoe parametara.
  100 ml KH Buffer rastvora podiže nivo KH u 100 litara vode za 2,6 dKH.
  Proizvod je pogodan i za povremenu upotrebu kada je jednokratno potrebno podići
  KH nivo. 10g KH Buffer preparata na 100 litara vode podiže KH nivo za oko 3,3
  dKH. Ne preporučuje se podizanje nivoa KH za više od 0,5 dKH na dan. Da bi se
  održala jonska ravnoteža, potrebno je dodati i kalcijum, magnezijum i Reef Mineral
  Salt preparat. Proizvod sadrži Na – bikarbonat.
  Držati van domašaja dece. Namenjeno isključivo upotrebi u akvarijumu. Proizvod
  nije podesan za ishranu ljudi.

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!