Loading...

Filtracija

Filtriraj proizvode

Prikaz 1–12 od 20 rezultata

View :
 • Filtracija

  AF Di resin 1000ml

  2.500,00 рсд

  Visokokvalitetan proizvod za demineralizaciju vode napravljen posebno za poslednji korak

  prečišćavanja vode prilikom korišćenja aparata za reversnu osmozu. Garantuje vodu očišćenju
  od silikata, ugljen-dioksida I drugih zagadjivača.

 • Filtracija

  AF life source

  5.400,00 рсд

  AF Life Source je 100% prirodni proizvod, dobijen iz najčistijih voda Pacifika –
  voda u oblasti Fidžija. Predstavlja odličan puffer, koji reguliše mikrobiološki svet u
  morskim akvarijumima. Uravnoteženost bioloških činilaca u akvarijumu je
  krucijalni factor za zdrav rast i razvoj korala. Upotreba AF Life Source proizvoda
  obezbeđuje koralima neophodna hranljiva jedinjenja i minerale porekla njihovog
  prirodnog životnog okruženja. Proizvod je, takođe, odličan dodatak za refugium i
  DSB.
  Preporuka je koristiti ovaj preparat minimalno jednom nedeljno, dodavanjem 10 ml
  rastvora na 100 litara vode u akvarijumu.
  Kako bi se koralima obezbedio stalan pristup dovoljnoj dozi neophodnih minerala,
  pri intenzivnom protoku vode, sadržaj minerala i nutrijenata se kontinuirano
  oslobađa u vodu. Nakon dodavanja ovog rastvora, voda u akvarijumu postaje
  zamućena, što je normalna i očekivana pojava, koja ne škodi stanovnicima
  akvarijuma. S obzirom da se radi o proizvodu potpuno prirodnog sadržaja, rastvor
  može sadržati deliće korala, kamenčiće i drugi material iz prirodnog okruženja.

  Nema na zalihama

 • Filtracija

  Bacto Reef Balls 100 ml – depo perle bakterija i enzima za reef sisteme

  2.490,00 рсд

  Proizvod sadrži 100 ml živih bakterija i enzima za primenu u morskim
  akvarijumima, u obliku depo perli za lakše doziranje.
  Bacto Reef Balls preparat obezbeđuje:
   Kristalno čistu i zdravu vodu
   Kontrolu koncentracije hranljivih materija
   Uklanjanje amonijaka, nitrita, nitrata i fosfata
   Uklanjanje organskog otpada i neželjenog detritusa
   Efikasniji rad skimera i smanjenje potrebe za održavanjem filtera
   Eliminacija nepoželjnih algi i bakterija
   Jednostavno doziranje – uz dugotrajan efekat depo preparata
  Sadržaj:
  Milioni živih morskih bakterija u obliku depo perli za primenu u morskim
  akvarijumima. Proizvod sadrži 110 depo perli, svaka promera oko 1cm.
  Bacto Reef Balls preparat sadrži visokoefikasne sojeve bakterija, koji kontrolišu
  koncentracije nutritivnih jedinjenja i sprečavaju bujanje nepoželjnih algi u
  akvarijumu. Ovakva efikasnost se postiže specijalnim sastavom preparata, koji
  omogućava postepeno otpuštanje aktivnih supstanci i bakterija tokom dužeg
  perioda. Bakterijski sojevi su inkapsulisani unutar specijalnog omotača od
  biorazgradivog gela, pri čemu sui omotač i bakterije 100% neškodljivi za
  stanovnike akvarijuma. Neposredno nakon prodora u vodu, bakterije otpočinju
  razgradnju nitro jedinjenja i fosfata.
  Doziranje:
  2 Reef Balls perle na 100 litara vode dodati direktno u filter na svake dve nedelje.
  Preporuka je da se perle postave u filter vrećicu ili čarapu. Sadržaj perli ne treba da
  prodre u pumpe. Poželjno je započeti polovinom preporučene doze kako biste
  postepeno odredili dozu adekvatnu za Vaš akvarijum. U akvarijumima bez
  skimera, početi četvrtinom doze. Reef Balls perle su napravljene od biorazgradivog
  polimera, pa su moguće varijacije u veličini i trajanju.
  Uputstva za bezbednu primenu:

  Proizvod je namenjen isključivo upotrebi u reef sistemima. Nije namenjeno za
  ishranu ljudi. Držati van domašaja dece. Dobro oprati ruke nakon upotrebe ovog
  preparata. Bacto Reef Balls preparat sadrži žive bakterije zatvorene u kapsulu
  biorazgradivog gela. Nakon otvaranja proizvoda, čuvati ga na mračnom i hladnom
  mestu. Rok upotrebe 6-9 meseci nakon otvaranja.
  Rezime:
   Postarajte se da perle nisu postavljene blizu pumpe
   Bacto Reef Balls se postepeno rastvaraju pri kontaktu sa vodom 2-4 naredne
  nedelje. Tokom tog perioda prirodni sojevi bakterija i njihovi litički enzimi
  se otpuštaju u vodu.
   Nakon dodavanja Bacto Reef Balls, rad skimera će se upečatljivo povećati.
  Ovo je prvi pokazatelj pojačane razgradnje nutritivnih jedinjenja.
   Ne postoji precizirana šema doziranja, s obzirom da potrebe individualno
  variraju zavisno od karakteristika akvarijuma
   Počnite polovinom preporučene doze i postepeno povećavajte dozu, dok ne
  dosegnete željene vrednosti. Vrednosti proveravajte regularnim testiranjem
  kvaliteta vode.

  Nema na zalihama

 • Filtracija

  Carbon 5000ml

  6.590,00 рсд

  Visokokvalitetni granulirani aktivni ugalj. Eliminiše nepoželjna hemijska
  jedinjenja iz vode u morskim i slatkovodnim akvarijumima. Aktivni ugalj je
  potrebno sipati u protočne filtere u dozi od 100 ml na 100 l vode u morskom
  akvarijumu ili 200 l vode u slatkovodnom akvarijumu.
  Preporučeni protok kroz filter je maksimalno 500 l / h.
  Aktivni ugalj bi trebalo menjati na svake 4 nedelje.

  Nema na zalihama

 • Filtracija

  Mantis bio-block

  2.350,00 рсд

  Inertni keramički materijal sa odlicnim dizajnom za slaganje i najvećom upotrebljivom površinom. 
   
  Veća efikasnost u odnosu na konvencionalnih medija za tretiranje NH4-N & NO3-N 
   
  Tehnički najnapredniji supstrat za biofiltraciju 
   
  Površina 1080sk/m po bloku 

 • Filtracija

  Mantis Biospheres 1Kg

  1.800,00 рсд

  Mantis Bio-Filter Sphere kutija od 1Kg 
   
  * Inertni keramički materijal sa najvećom upotrebljivom površinom koja omogucava lak protok vode kroz sam materijal 
   
  * Veća efikasnost u odnosu na ostale konvencionalnih medija 
   
  * Tehnički najnapredniji substrat za biofiltraciju 

 • Filtracija

  Mantis Rollermat

  26.400,00 рсд29.400,00 рсд

  Automatski sistem filtera Mantis Roller Mat je specijalno razvijen  za upotrebu u morskim i slatkovodnim akvarijumima da zameni upotrebu filter čarapa. 

 • Filtracija

  Mantis zamenski filter(papir) za rollermat

  2.000,00 рсд2.350,00 рсд

  Ovo je zamenski filter medij za Mantis Roller Mat 600 i 1200 automatski sistem filtera koji je prvenstveno za upotrebu u morskim i slatkovodnim akvarijumima. 

 • Filtracija

  NitraPhos minus 200ml

  1.250,00 рсд

  Preparat NitraPhos Minus sadrži jedinstvenu formulu kojom se biološki uklanjaju
  nitrati, nitriti i fosfat iz akvarijuma. Preparat aktivira metabolizam različitih
  bakterija, koje su u akvarijumu zadužene za uklanjanje viška hranljivih materija.
  Zahvaljujući specifičnoj smeši više jedinjenja organskog ugljenika, aminokiselina i
  vitamina, sve biohemijske promene se dešavaju neometano, a bakterije lako
  apsorbuju jedinjenja pretvarajući ih u biomasu. Ta biomasa potom postaje vredna
  hrana za korale, a preostali višak se filterima ili skimerom uklanja iz vode.
  NitraPhos Minus proizvod poboljšava sveukupno zdravlje korala, obezbeđuje im
  bolju prebojenost i pospešuje im rast. Da bi se održala biološka ravnoteža u
  akvarijumu, ovaj preparat sprečava rast nepoželjnih zelenih algi i množenje
  cijanobakterija.
  Prednosti ovog proizvoda:
  – Efikasno uklanja višak nitrata i fosfata
  – Obezbeđuje hemijski uravnotežen sastav vode
  – Brzo suzbija rast neželjenih algi
  – Pospešuje rast korala i njihovu prebojenost
  Preporuke za doziranje:
  Poželjno je započeti primeni NitraPhos Minus preparata polovinom prosečne
  preporučene doze. Koncentracije nitrata i fosfata meriti jednom ili dva puta
  nedeljno. Preporučene dnevne doze su:

  Koncentracija NO 3 / PO 4 [mg / L] Dnevna doza [ml / 100L]
  NO 3 više od 10 ppm, PO 4 više od 0,2 ppm 3
  NO 3 2 – 10 ppm , PO 4 0,1 – 0,2 ppm 2 – 2,5
  NO 3 manje od 2 ppm, PO 4 veće od 0,03 ppm 1,5
  NO 3 manje od 2 ppm, PO 4 manje od 0,03 ppm 1

  Napomena:
  – Niski nivoi nitrata i fosfata zahtevaju suplementaciju ishrane korala
  – Neadekvatna filtracija može biti uzrok visokih nivoa nitrata i fosfata
  – Davanje previse hrane ili suplemenata može biti uzrok visokih nivoa nitrata i
  fosfata
  – Naglo obaranje koncentracija nitrata i fosfata može uništiti Zooxanthellae i
  uzrokovati umiranje korala

 • Filtracija

  Phosphate minus 1000ml

  3.600,00 рсд

  Efikasno sredstvo za upotrebu u fluidizacionim filterima. Prevelike količine hrane i
  suplemenata mogu biti uzrok povišenih nivoa fosfata. Zahvaljujući jedinstvenoj
  tehnologiji na kojoj je zasnovan, proizvod Phosphate Minus efikasno smanjuje
  nivoe fosfata i silikata u vodi morskih akvarijuma. Visok kapacitet adsorpcije
  omogućava vezivanje velikih količina fosfata, bez štetnog uticaja na stanovnike
  akvarijuma. Phosphate Minus proizvod je preporučljiv za upotrebu i u novim i u
  zrelim, stabilnim akvarijumima. U novooformljenim akvarijumima, sprečava porast
  koncentracije fosfata, dok u zrelim akvarijumima snižava postojeće visoke
  koncentracije fosfata i uravnotežava hemijski sastav vode. Održavanjem biološke
  ravnoteže u akvarijumu, ovaj proizvod ujedno sprečava rast i razvoj neželjenih algi
  i cijanobakterija. Phosphate Minus proizvod treba postaviti u reaktor uz
  preporučeni protok vode od najmanje 400 litara na sat. Podesan je i za pasivnu
  upotrebu u filtracionim čarapama. Proizvod Phosphate Minus bi trebalo koristiti
  svake četiri nedelje ili pri značajnijem porastu nivoa fosfata u akvarijumu. Ubrzo
  nakon postavljanja u filtracioni sistem, proizvod može dovesti do lake prebojenosti
  vode. Uprkos tome, Phosphate Minus preparat ne bi trebalo ispirati pre upotrebe,
  jer je smeđa prašina, koja aktivno uklanja fosfate, potpuno neškodljiva za
  stanovnike akvarijuma. Smeđa prebojenost nestaje posle kratkog vremenskog
  perioda. Ispiranje rastvora RODI vodom smanjuje njegovu efikasnost.
  Prednosti Phosphate Minus proizvoda
  Uspostavlja hemijsku ravnotežu vode u akvarijumu
  Sprečava razvoj algi i cijanobakterija
  Neškodljiv je za stanovnike akvarijuma
  Podesan za upotrebu i u novouspostavljenim i u zrelim akvarijumima
  Doziranje
  25-100 ml na 100 l vode
  Napomena
  Prekomerna upotreba perparata Phosphate Minus remeti njegovu efikasnost
  Neadekvatna filtracija u akvarijumu može biti uzrok povišenih nivoa fosfata

  Nagli padkoncentracije nitrata i fosfata može uništiti Zooxanthellae i uzrokovati
  odumiranje korala
  Preporučene vrednosti za fish – only akvarijume: PO4 0,00-0,03 mg/l
  Preporučene vrednosti za reef akvarijume: PO4 0-0,02 mg/l

 • Filtracija

  Phosphate minus 5000ml

  12.900,00 рсд

  Efikasno sredstvo za upotrebu u fluidizacionim filterima. Prevelike količine hrane i suplemenata mogu biti uzrok povišenih nivoa fosfata. Zahvaljujući jedinstvenoj tehnologiji na kojoj je zasnovan, proizvod Phosphate Minus efikasno smanjuje nivoe fosfata i silikata u vodi morskih akvarijuma. Visok kapacitet adsorpcije omogućava vezivanje velikih količina fosfata, bez štetnog uticaja na stanovnike akvarijuma. Phosphate Minus proizvod je preporučljiv za upotrebu i u novim i u zrelim, stabilnim akvarijumima. U novooformljenim akvarijumima, sprečava porast koncentracije fosfata, dok u zrelim akvarijumima snižava postojeće visoke koncentracije fosfata i uravnotežava hemijski sastav vode. Održavanjem biološke ravnoteže u akvarijumu, ovaj proizvod ujedno sprečava rast i razvoj neželjenih algi i cijanobakterija. Phosphate Minus proizvod treba postaviti u reaktor uz preporučeni protok vode od najmanje 400 litara na sat. Podesan je i za pasivnu upotrebu u filtracionim čarapama. Proizvod Phosphate Minus bi trebalo koristiti svake četiri nedelje ili pri značajnijem porastu nivoa fosfata u akvarijumu. Ubrzo nakon postavljanja u filtracioni sistem, proizvod može dovesti do lake prebojenosti vode. Uprkos tome, Phosphate Minus preparat ne bi trebalo ispirati pre upotrebe, jer je smeđa prašina, koja aktivno uklanja fosfate, potpuno neškodljiva za stanovnike akvarijuma. Smeđa prebojenost nestaje posle kratkog vremenskog perioda. Ispiranje rastvora RODI vodom smanjuje njegovu efikasnost. Prednosti Phosphate Minus proizvoda Uspostavlja hemijsku ravnotežu vode u akvarijumu Sprečava razvoj algi i cijanobakterija Neškodljiv je za stanovnike akvarijuma Podesan za upotrebu i u novouspostavljenim i u zrelim akvarijumima Doziranje 25-100 ml na 100 l vode Napomena Prekomerna upotreba perparata Phosphate Minus remeti njegovu efikasnost Neadekvatna filtracija u akvarijumu može biti uzrok povišenih nivoa fosfata Nagli padkoncentracije nitrata i fosfata može uništiti Zooxanthellae i uzrokovati odumiranje korala Preporučene vrednosti za fish – only akvarijume: PO4 0,00-0,03 mg/l Preporučene vrednosti za reef akvarijume: PO4 0-0,02 mg/l

  Nema na zalihama

 • Filtracija

  Zeo Mix 1000ml

  1.500,00 рсд

  Preparat sadrži specifičnu smešu zeolita, naročito preporučljivu za upotrebu u
  akvarijumima sa mnoštvom stanovnika ili u takozvanim ULNS akvarijumima
  (akvarijumima sa vrlo niskim nivoima nutrijenata). Zahvaljujući pažljivo
  spravljenom sastavu preparata, Zeo Mix je filtraciono sredstvo sa višestrukom
  namenom.
  Zeo Mix precizno apsorbuje amonijak i amonijum jone još u početnoj fazi
  nastanka, čime sprečava povećanje koncentracije nitrata. Dodatno, vezuje i fenole i
  teške metale. Zeo Mix se naročito preporučuje za upotrebu u morskim
  akvarijumima zahtevnim za održavanje.
  Doziranje: 100 ml rastvora na 100 litara vode u akvarijumu. Pre upotrebe,
  preporučljivo je proprati sadržaj preparata RODI vodom (reverznom osmozom
  dejonizovanom vodom).
  Proizvod se može koristiti u media reaktoru, kao i u filter kesici. Preporučeni
  protok je 300 – 500 l / h. Zeo Mix proizvod je potrebno menjati svakih 6 nedelja.
  Ne smanjuje nivoe natrijuma u vodi. Zbog izražene sposobnosti apsorpcije zeolite
  iz vode, Zeo Mix bi trebalo da koriste iskusni akvaristi.
  Držati van domašaja dece! Proizvod namenjen isključivo upotrebi u akvarijumu.
  Nije podesan za ishranu ljudi.

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist