Loading...

Testovi

Filtriraj proizvode

Prikazani svi od ukupno 10 rezultata

View :
 • Testovi za vodu

  Alkalinity KH Test Pro

  1.300,00 рсд

  Aquaforest TestPro KH je set za brzu procenu tvrdoće vode, odnosno koncentracije
  karbonata i bikarbonata. Da bi se obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog
  akvarijuma, alkalitet vode treba da je u granicama između 6.5-7.5 dKH za
  akvarijume sa niskim nivoima nutrijenata (ULNS). Više koncentracije su
  dozvoljene u akvarijumima sa višim koncentracijama nutrijenata. Set sadrži
  dovoljno reagenasa za 78 – 100 merenja.
  Sadržaj paketa:

  Reagens A-KH – 10 ml bočica
  Reagens B-KH – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Referentni rastvor – 15 ml
  Setifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Calcium Test Pro

  1.950,00 рсд

  Aquaforest TestPro Ca je set za brzo određivanje koncentracije kalcijuma u
  morskim akvarijumima, rečnim akvarijumima, rezervoarima i ribnjacima. Da bi se
  obezbedilo ispravno funkcionisanje morskog akvarijuma, nivo kalcijuma treba da
  se kreće u opsegu od 380-460 mg/l (ppm). Set sadrži količinu reagensa dovoljnu za
  55 – 65 merenja koncentracije kalcijuma.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A – Ca rezervoar
  Reagens B-Ca – 3 x 10 ml bočica
  Reagens C-Ca – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  Magnesium Test Pro

  1.950,00 рсд

  Aquaforest TestPro Magnesium je set za brzo merenje koncentracije magnezijuma
  u vodi morskih akvarijuma. Magnezijum ima važnu ulogu u mnogim biološkim
  procesima, na primer u izgradnji kalcijum – karbonatnog skeleta tvrdih korala.
  Svojim specifičnim hemijskim svojstvima, magnezijum utiče na puferski kapacitet
  morske vode, a ujedno sprečava i taloženje kalcijum – karbonata na površinu
  opreme u akvarijumu. Adekvatan nivo magnezijuma je naophodan za održavanje
  adekvatnih nivoa kalcijuma i alkaliteta morske vode u akvarijumu. Koncentraciju
  magnezijuma je potrebno redovno meriti, zajedno sa drugim važnim parametrima
  poput koncentracije kalcijuma i alkalnosti vode. Koncentracija magnezijuma u
  prirodnoj morskoj vodi se kreće u opsegu 1260-1500 mg/l (ppm). Set sadrži
  dovoljne konecntracije reagenasa za izvođenje 55 – 60 merenja koncentracije
  magnezijuma.
  Sadržaj paketa
  Reagens A-Mg – 2 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens B-Mg – 1 x 10 ml bočica sa pipetom
  Reagens C-Mg – 1 x rezervoar
  Reagens D-Mg – 50 ml bočica
  Test bočica
  Špric (3 ml)
  Špric (1 ml)
  Dodatak za špric
  Kašika za doziranje
  Referentni rastvor – 15 ml
  Sertifikat o kvalitetu
  Uputstvo za upotrebu

 • Testovi za vodu

  NO3 Test Pro

  2.160,00 рсд

  AF Nitrate TestPro je set za brzo merenje nitrata u vodi morskih akvarijuma.
  Nitrati prisutni u vodi su krajnji produkt biološke filtracije. Visoke koncentracije
  nitrata uzrokuju bujanje nepoželjnih algi. Koncentracija nitrata treba da se kreće u
  opsegu od 2-5 mg/l (ppm). Set sadrži dovoljno reagensa za izvođenje 40 merenja
  koncentracije nitrata.

  Sadržaj paketa:
  Reagens A-NO3 rezervoar
  Reagens B-NO3 bočica
  1 test bočica sa zatvaračem
  Špric – 1 ml
  Špric – 2 ml
  Kašika za doziranje
  Uputsvo za upotrebu

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Salifert Amonijak(Nh3) test

  1.600,00 рсд

  Test na amonijak
  Amonijak i amonijum jon se lako pretvaraju i nitrite, potom u nitrate i gasoviti
  azot.
  Ukoliko se ovo pretvaranje ne dešava, to znači da se ili biološki procesi u
  akvarijumu ne odvijaju prirodno i normalno ili akvarijum nije cikliran ispravno.
  Salifert test na amonijak je prilično jednostavan i meri ukupnu količinu toksičnog
  amonijaka i amonijum jona, za svega nekoliko minuta.
  Set ima kapacitet za otprilike 50 merenja i sposobnost da lako detektuje i 0.5 ppm
  ukupnih jedinjenja amonijaka.

  Nema na zalihama

 • Testovi za vodu

  Salifert Kalcijum (Ca) Test

  1.950,00 рсд

  Merenje i dodavanje kalcijuma
  Kalcijum je jedan od glavnih gradivnih elemenata koralinih algi, osnovni sastojak
  skeleta tvrdih korala i skeletnih izdanaka mekih korala. Kalcijum, takođe, ima
  ulogu u mnogim biološkim funkcijama.

  Vrlo često nedovoljne koncentracije kalcijuma u akvarijumskoj vodi usporavaju ili
  zaustavljaju normalan rast korala i koralinih algi.
  Prirodna morska voda sadrži od 400 do 450 mg / L kalcijuma. Ovoj vrednosti treba
  težiti i pri podešavanju vode u morskom akvarijumu. Za postizanje stabilnih uslova
  za život u morskom akvarijumu, koncentracije kalcijuma ne bi trebalo da variraju
  više od 15 mg / L. To ujedno znači da bi test za nivo kalcijuma trebalo da može da
  detektuje tolika odstupanja.
  U zdravom akvarijumu, rast i razmnožavanje korala, korisnih koralinih algi i
  drugih organizama, vodi padu koncentracije kalcijuma u vodi. S obzirom na
  važnost kalcijuma, potrebno je pravovremeno korigovanje sniženih koncentracija.
  U te svrhe, neophodni su adekvatan dodatak kalcijuma i precizan set za merenje
  koncentracija kalcijuma.
  “Salifert” test za kalcijum je sposoban da detektuje fluktuacije od 10 mg / L
  kalcijuma. Promena boje na testu je jasna i olakšava detekciju malih, ali značajnih
  odstupanja u koncentraciji kalcijuma. “Salifert” je jedini proizvođač koji zaista
  obezbeđuje tačnost i preciznost merenja koje navodi u opisu proizvoda.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 – 100 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Magnezijum (Mg) Test

  1.950,00 рсд

  Merenje magnezijuma
  Magnezijum se u prirodnoj slanoj vodi nalazi u relativno visokoj koncentraciji
  (1300 – 1400 mg/L). Magnezijum je esencijalni deo hlorofila, koji je neophodan za
  fotosintezu. Bez fotosinteze, biljk, alge i korali, koji se nalaze u većini akvarijuma,
  ne bi mogli opstati.
  Magnezijum ima još jednu važnu ulogu, s obzirom da obezbeđuje optimalan odnos
  koncentracije kalcijuma i alkaliteta ili tvrdoće vode. Objašnjenje je sledeće. Naime,
  Kalcijum sa karbonatom ili bikarbonatom gradi nerastvorljivi kalcijum-karbonat.
  Kalcijum-karbonat je izuzetno važan za izgradnju skeletal korala i koralinih algi,
  ali bi trebalo da nastaje kao product bioloških procesa. Stoga, stvaranje kalcijum-
  karbonata hemijskim procesima bi trebalo da se izbegne.
  Čak i bez uticaja bioloških procesa, kalcijum-karbonat bi se neizbežno stvarao
  različitim hemijskim reakcijama, čime bi se remetila koncentracija kalcijuma i
  alkalitet, odnosno tvrdoća vode. Zapravo, taj process bi snizio koncentracije još
  mnogih elemenata u tragovima.

  Magnezijum usporava ovaj negativan proces. Što je niža koncentracija
  magnezijuma, intenzivnije se odvija ovaj proces i snižavaju se koncentracija
  kalcijuma i alkalitet vode.
  Održavanje adekvatne koncentracije magnezijuma je, stoga, izuzetno važno i
  indirektno je zaslužno za normalan rast korala i koralinih algi, obezbeđivanjem
  optimalnog odnosa koncentracije kalcijuma i alkaliteta vode.
  Koncentraciju magnezijuma snižavaju alge, prekomerna upotreba rastvora
  kalcijum-hidroksida (Kalkwasser) i znatno odstupanje od prirodne koncentracije
  kalcijuma, alkaliteta i pH vednosti.
  Postoje, takođe, izvesne vrste soli za akvarijume na tržištu, koje sadrže kritično
  niske koncentracije magnezijuma. Upotreba takvih soli stvoriće dugotrajni problem
  sa nivoima kalcijuma i tvrdoćom vode.
  Imajući sve prethodno na umu, precizno merenje koncentracije magnezijuma i
  primena mera za korigovanje koncentracija magnezijuma su krajnje opravdani.
  Suplementi magnezijuma treba da budu takvi da ne remete ravnotežu jona u vodi.
  Osim toga, mnoge soli koje sadrže magnezijum, sadrže i amonijak u dovoljnoj
  količini da poremeti normalne biološke procese. Stoga je potrebno primenjivati soli
  sa visokim procentom magnezijuma.
  Magnezijum je element čija je važnost dugo zanemarivana. Sadržaj magnezijuma u
  mnogim akvarijumima se pokazuje nedovoljnim nakon merenja. Korigovanje
  koncentracije je neophodno za postizanje stabilnog reef sistema.

  Salifert test za magnezijum je prilično jednostavan za upotrebu i dovoljno
  specifičan, tako da koncentracije kalcijuma i stroncijuma ne utiču na dobijeni
  rezultat. Meri u dovoljno malim podeocima od 30 mg / L, uz oštru promenu boje.
  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 50 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Karbonati (KH)Test

  1.300,00 рсд

  Merenje alkaliteta vode u akvarijumu

   

  Sam kalcijum nije dovoljan za izgradnju skeletal korala, ni za rast koralinih
  algi. Potrebne su još neke važne supstance. Dodatni značajni gradivni
  elementi su karbonat i bikarbonat. Ove dve supstance imaju i značajan uticaj
  na održavanje pH vrednosti vode u optimalnom opsegu između 8.1 – 8.4 .
  To održavanje pH vrednosti stabilnom nazivamo puferovanje.
  Ukupna koncentracija karbonata i bikarbonata se još naziva i alkalitet ili
  tvrdoća vode. Razlika između alkaliteta i tvrdoće vode je u faktoru
  konverzije.
  Prirodna morska voda ima alkalitet od otprilike 2.7 meq / L ili 7.5 dKH, ako
  se izrazi kao vrednost tvrdoće vode.
  Za stabilan akvarijum, potrebno je da voda ima alkalitet ili tvrdoću slične
  prirodnoj morskoj vodi ili za nijansu više i da ne odstupaju od tih vrednosti
  za više od 5%. Ovo podrazumeva da bi maksimalno odstupanje trebalo da
  bude 0.14 meq / L ili 0.4 dKH.
  Stoga bi test za merenje alkaliteta vode trebalo da detektuje vrednosti manje
  od 0.14 meq / L.
  S obzirom da su karbonat i bikarbonat dve glavne komponente puferskog
  sistema akvarijumske vode, koje služe za rast korala i koralinih algi, treba ih
  dodavati da se koriguje svako snižavanje alkaliteta ili tvrdoće vode.
   
  Adekvatno podešen puferski sistem treba da dejstvuje tako da se alkalitet
  drži uravnoteženim dugoročno i da ne utiče na pH vrednost celokupnog
  sistema. Alkalitet ili trvdoću vode je potrebno održavati stabilnima što je
  više moguće, što sve zahteva primenu visokosenzitivnog i preciznog sistema
  za testiranje ovih vrednosti.
  Salifert KH / Alk test je prilično jednostavan za upotrebu. Meri u dovoljno
  malim podeocima od 0.1 meq / L ili 0.3 dKH, sa jasnom i oštrom promenom
  boje. Ovo omogućava detekciju malih, ali značajnih odstupanja od
  referentnih vrednosti.

  Set za merenje ima kapacitet od otprilike 100 – 200 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Nitrat (No3) Test

  1.600,00 рсд

  Merenje nitrata
  Kada se u akvarijumu nalaze zone u kojima nema dovoljno kiseonika
  (prelazak na anaerobni metabolizam) ili kada se procesi razgradnje nitrata
  ne odvijaju adekvatno, dolazi do porasta koncentracije nitrata. Visoke
  koncentracije nitrata vode nepoželjnom rastu algi, koje remete život korala i
  okoline. Nitrat sam po sebi, takođe, usporava rast korala.

  U morskom akvarijumu koji funkcioniše ispravno, koncentracije nitrata bi
  trebalo da budu niže od 1 mg / L. Akvarijumi koji sadrže samo ribice (fish-
  only akvarijumi) uglavnom pokazuju dosta veće koncentracije nitrata.
  Većina testova za merenje koncentracije nitrata je bazirana na uzorkovanju
  određene količine nitrata, pretvaranju iste u nitrite i potom merenju
  koncentracije nitrita.
  Kao i u slučaju merenja koncentracije nitrita, prisutne koncentracije
  različitih amina mogu značajno uticati na izmerene vrednosti. Ako se to
  dogodi, izmeriće se značajno niže koncentracije od realnih.
  Mnogi testovi koji mere nivo nitrata su osetljivi na uticaj amina.
  Salifert test za merenje koncentracije nitrata nema ovaj nedostatak. Baziran
  je na specijalnim sastojcima koji omogućuju brzo i precizno merenje.
  Test pokriva opseg između vrlo niskih i vrlo visokih koncentracija nitrata
  (otprilike 0.05 – 20 mg / L za merenje koncentracije jedinjenja nitrata ili 0.2
  – 100 mg / L za merenje koncentracije jona nitrata).
  Set je predviđen za otprilike 60 merenja.

 • Testovi za vodu

  Salifert Nitrit (No2) Test

  1.150,00 рсд

  Merenje nitrita
  Nitrit je supstanca koja je toksična i za ribe i uza beskičmenjake. Zabluda je
  da nitriti nestaju nakon 3-4 nedelje cikliranja akvarijuma.

  Mana mnogih testova za merenje nitrita je nedovoljna specifičnost, pa
  prisustvo različitih amina (poput esencijalnih aminokiselina) utiče da
  izmerene vrednosti budu niže od realnih, pogotovo ako je koncentracija
  nitrita relativno niska.

  U adekvatno cikliranim akvarijumima, nitriti se pretvaraju u nitrate. Tako
  stvoren nitrat se potom pretvara u neškodljiv gasoviti azot. Ovo se dešava u
  zonama sa nedovoljno kiseonika unutar živog kamena i različitih drugih
  vrsta filter materijala.
  Pre konačnog pretvaranja u gasoviti azot, nitrat se pretvara u nitrit ponovo.
  Kada se, iz bilo kog razloga, ovaj ciklus ne dovrši, toksični nitrit će biti
  prisutan u znatnim koncentracijama i lako ga je detektovati testovima, koji
  ne reaguju na prisustvo amina. Testovi osetljivi na prisustvo različitih
  amina, neće registrovati prisutne nivoe toksičnog nitrita.
   
  Salifertov test za merenje nitrita nema ovaj nedostatak, jer se zasniva na
  specifičnim sastojcima. Upravo ti sastojci ovog testa omogućuju razvijanje
  jasno uočljive boje nekoliko minuta nakon merenja. Razvijena boja je
  intenzivna dovoljno da se čak i prisustvo minimalnih koncentracija nitrita
  lako uočava. Ovaj test je možda i najsenzitivniji, najprecizniji i najbrži test
  za merenje nitrita dostupan na tržištu.
  Set za merenje omogućava otprilike 60 merenja.

  Nema na zalihama

Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist