Loading...

Aquaforest Reef Salt 22kg

10.000,00 рсд

Sintetička morska so napravljena za uzgoj korala. Sastav soli je podešen da stvori
najbolje uslove za život morskih životinja. Mikronutrijenti i makronutrienti
sadržani u formuli ove soli u potpunosti zadovoljavaju potrebe korala neophodne
za pravilan rast i pigmentaciju. Posle rastvaranja soli, sveže pripremljena morska
voda se može odmah koristiti. Pri postavljanju novih akvarijuma preporučuje se da
se prve životinje unose u akvarijum tek 10-14 dana nakon punjenja akvarijuma.
Uputstvo za upotrebu
Rastvoriti so u prethodno demineralizovanoj vodi. Temperaturu vode podesiti oko
24°C. Za salinitet od 30 ppt potrebno je rastvoriti oko 3,75 kg morske soli u 100
litara vode. Snažno mešati rastvor 15 minuta. Kada je so u potpunosti rastvorena, a
smeša prozirna, morska voda je spremna za upotrebu. Proizvod čuvati na suvom i
mračnom mestu. Rastvorenu so iskoristiti u roku od 5 dana. Čuvati van domašaja
dece! Proizvod samo za upotrebu u akvarijumu! Koralna so nije podesna za
ishranu ljudi. Bezbednosni list dostupan na zahtev.

Parametri soli su predstavljeni u nastavku:
24 ° C / 75.2 ° F
Cl – 19000-19500 mg / l
Na – 9720-11880 mg / l
Mg – 1300-1360 mg / l
S – 810-990 mg / l
Ca – 410-430 mg / l
K – 360-380 mg / l
F – 1,2-1,3 mg / l
B – 4,05 – 5,0 mg / l
Sr – 7,2-8,8 mg / l
dKH – 7,4-8,2

“Aquaforest” proizvodi se proizvode u EU pod strogim laboratorijskim nadzorom
kako bi se zadovoljili najviši standardi kvaliteta. Svaki proizvod je pripremljen od
pažljivo odabranih sirovina u količinama koje obezbeđuju konzistentan sastav.

Kako je testirana naša koralna so?
Koralna so se meša u serijama od 1 tone i tri uzorka iz svake serije se, tokom
procesa proizvodnje, izdvajaju za testiranje. Svaki uzorak se rastvara u 15 litara
vode tretirane reverznom osmozom. Iskusni tim stručnjaka analizira uzorke
primenom ICP – OES metode da se potvrdi da je hemijski sastav soli u
dozvoljenim granicama i isključi eventualno postojanje neželjenih primesa.
Napomena: Iako je koralna so temeljno pripremana, sastav nije identičan u svim
pakovanjima. Parametri variraju neznatno u okviru dozvoljenih 2-3% odstupanja.
Razlike su posledica fizičkih svojstava smeše, kao i ograničenja dostupne
tehnologije proizvodnje. Data odstupanja su ipak manja od uobičajenih
dozvoljenih odstupanja u popularnim test setovima za hobiste.

5001
Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist