Loading...

Black Velvet Angelfish – Chaetodontoplus melanosoma

9.600,00 рсд

Riba Black Velvet Angelfish, poznata i kao Gray Poma, ima telo dominantno
prebojeno crnim, sa sivom šarom nepravilnog oblika i varijabilne veličine na glavi
i gornjoj polovini tela. Rep i zadnji deo leđnog peraja su oivičeni žutim.
Riba Black Velvet Angelfish je stidljiva i teško se adaptira na uslove u akvarijumu.
Za optimalne životne uslove, zahteva akvarijum minimalne zapremine 200 litara sa
dosta mesta za sakrivanje. Nije pogodna za čuvanje u akvarijumu, s obzirom da
ugrožava tvrde i meke korale, kao i druge beskičmenjake i mekušce.
Ova riba je hermafrodit i s obzirom da je po spoljašnjim karakteristikama
nemoguće razlikovati mužjake od ženki, teško ju je razmnožavati u akvarijumskim
uslovima.
Ishrana ribe Black Velvet Angelfish treba da sadrži Spirulinu, morske alge,
kvalitetne gotove preparate namenjene Angelfish vrsti, kozice i drugu mesnatu
hranu, u kombinaciji sa obiljem živog kamenja u akvarijumu na kojem se hrani
filamentoznim algama i dijatemama.
Dostupno u veličini: od malih (2.5 – 4.5 cm), preko srednjih (4.5 – 6 cm), do
krupnih, odraslih (6 – 11 cm)

2922
Proizvod dodan!
Proizvod se već balazi u listi želja!
Removed from Wishlist